Σάββατο 25 Μαΐου 2019

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ : Μαζικές αλλαγές στελεχών στις κρατικές εταιρείεςΑχιλλέας Τόπας  
Περισσότερα από 300 βιογραφικά έχουν εξετάσει τα στελέχη και οι σύμβουλοι της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), στο πλαίσιο εκπόνησης μίας συνολικής στρατηγικής στελέχωσης των κρατικών επιχειρήσεων που έχουν μεταβιβαστεί στο χαρτοφυλάκιό της.


Στο αποκαλούμενο Υπερταμείο έχει ανατεθεί η δύσκολη αποστολή της αναδιοργάνωσης αρκετών δημοσίων επιχειρήσεων, ορισμένες εκ των οποίων λειτουργούν επί σειρά ετών με στρεβλώσεις, παράγοντας υψηλά ελλείμματα και δίχως να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους.

Το πρώτο βήμα για την αποτελεσματικότερη στελέχωση των κρατικών εταιρειών αποτέλεσε η αξιολόγηση των πεπραγμένων των διοικητικών τους συμβουλίων. Η διαδικασία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2017 από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία έχει στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερους από 70.000 τίτλους ιδιοκτησίας.

Από τότε έως σήμερα έχουν απομακρυνθεί αρκετά μέλη από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και έχουν τοποθετηθεί 40 νέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίπεδο των υποψηφίων που εξετάστηκαν ήταν υψηλό, δεδομένου πως το 90% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που έχουν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο και δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εκτός από την ΕΤΑΔ, εκτεταμένες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στα διοικητικά συμβούλια των ΕΛΤΑ, της ΓΑΙΟΣΕ και πρόσφατα στον ΟΑΣΑ. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δύο θυγατρικών εταιρειών του ΟΑΣΑ, της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ.

Το Υπερταμείο αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στην εξεύρεση στελεχών για τα διοικητικά συμβούλια των ΔΕΚΟ, κυρίως λόγω του ανώτατου ορίου των 4.600 ευρώ, το οποίο προβλέπεται για τις μικτές μηνιαίες αποδοχές των εκτελεστικών μελών.

Για όλα τα μέλη που αξιολογούνται ή διορίζονται από την ΕΕΣΥΠ, εφαρμόζεται διαδικασία ελέγχου προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τα προσωπικά τους συμφέροντα και οι σχέσεις τους δεν αποτελούν πηγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Βασική προτεραιότητα της ΕΕΣΥΠ αποτελεί και η λειτουργία των ΔΕΚΟ με σαφείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, στα πρότυπα των εισηγμένων εταιρειών. Για το λόγο αυτό έχει δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, με τη λειτουργία επιτροπών ελέγχου στα διοικητικά συμβούλια.

Στην κατεύθυνση αυτή το Υπερταμείο έχει διορίσει εννέα προέδρους επιτροπών ελέγχου. Στόχος των επιτροπών είναι να αυξήσουν το επίπεδο της ποιότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τα πεπραγμένα των εταιρειών και να ισχυροποιήσουν το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εποπτεία των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών, όπως επίσης και η παρακολούθηση οικονομικών καταστάσεων. 

Η ενίσχυση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης των ΔΕΚΟ, με τη διασφάλιση αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την ανάλυση των επιχειρηματικών τους πλάνων, είναι εξαιρετικά σημαντική για τη δυνατότητα των κρατικών επιχειρήσεων να υλοποιήσουν επενδύσεις και να προσελκύσουν χρηματοδοτήσεις.