Σάββατο 20 Απριλίου 2019

ΕΦΚΑ: Πώς θα αναγνωρίσετε τα «χαμένα» ένσημα


Οδηγίες για τον τρόπο αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης πριν από το 2001, σε περίπτωση απώλειας του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, δίνει ο ΕΦΚΑ. Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και κατά συνέπεια, η μείωση του χρόνου απονομής της σύνταξης.


Με στόχο την επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων και την έκδοση όλο και περισσότερων, η διοίκηση του ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία προβλέπεται νέα διαδικασία αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, για τους μισθωτούς που έχουν χάσει τα ένσημά τους. Αφορά τις περιπτώσεις αυτές που τα ένσημα χάθηκαν πριν από το 2002, καθώς από τη συγκεκριμένη χρονιά και μετά τα ένσημα μισθωτών είναι μηχανογραφημένα.

Στην πράξη, με τη νέα διαδικασία δεν χρειάζεται η υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνου με υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ), εφόσον ο χρόνος έως και το 2001 είναι ανακεφαλαιωμένος σε ηλεκτρονική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ. Όπως δε, χαρακτηριστικά αναφέρει η εγκύκλιος, στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων και η επίσπευση της διεκπεραίωσης εκκρεμών αιτημάτων, όπως και αιτήσεων έκδοσης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης.

Να σημειωθεί ότι το ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) είναι αποδεικτικό μέσο του χρόνου ασφάλισης, καθώς και της καταβολής εισφορών δια των επικολλημένων ενσήμων. Αποτελεί συστατικό στοιχείο του συνταξιοδοτικού φακέλου, αναγκαίο δικαιολογητικό για την έκδοση απόφασης.

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο, σε περίπτωση που το βιβλιάριο χαθεί, τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία:

- Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται χρόνος ασφάλισης έως 31/12/2001 για τον οποίο δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία (ΔΑΤΕ), αναζητείται ο χρόνος στην εφαρμογή «Λογαριασμοί Ασφαλισμένων» της ΗΔΙΚΑ.

- Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, είναι χρόνος ανακεφαλαιωμένος, ισχυρός και διανυθείς στην ασφάλιση και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνου με υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ).

- Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ή ο ασφαλισμένος αιτείται περισσότερο χρόνο, τότε υποβάλλεται στην Υπηρεσία Συντάξεων (και όχι στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας) σχετικό αίτημα (βρίσκεται εδώ).

- Κατά την παραλαβή του αιτήματος θα αναζητείται βιβλιάριο υγείας της επίμαχης χρονικής περιόδου.

- Το αίτημα θα διαβιβάζεται δια της υπηρεσίας συντάξεων στα Υποκαταστήματα του τόπου απασχόλησης.

- Μετά την έκδοση απόφασης, το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης θα την κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων που είχε υποβληθεί το αίτημα.


ΠΗΓΗ