Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Μας έριξε «ΜΑΥΡΟ» το Facebook - έχουμε λέει προσβλητικό περιεχόμενο !Το FACEBOOK μας απαγόρευσε την κοινοποίηση γιατί όπως λέει τα δημοσιεύματά μας περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο ... δηλαδή η πλειοψηφία των δημοσιευμάτων μας που έχουν πηγή τα μεγαλύτερα sites στην Ελλάδα δεν είναι κατάλληλα και προσβάλλουν το facebook ...Ζήτω η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης εν έτη 2019 στην Ελλάδα, στην Χώρα που γέννησε την δημοκρατία  ... ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 11 - Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.

2. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές.