Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Κατά τα πρότυπα των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, η σύνταξη καταστατικού της ΑΣΥΘΣτη σύνταξη καταστατικού και κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης» (ΑΣΥΘ), κατά τα πρότυπα των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, προχωρά το υπουργείο Μεταφορών.


Για το λόγο αυτό, προχωρά στη σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Ερεγασίας, οι οποίες θα απαρτίζονται από τα εξής μέλη:

Α) Για τη σύνταξη καταστατικού:

-Στέλιος Παππάς, πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ΟΑΣΘ

-∆ηµήτρης Τσερµενίδης, εκπρόσωπος εργαζοµένων ΟΑΣΘ

-Φωκίωνας ∆εληγιάννης, εκπρόσωπος δήµου Θεσσαλονίκης

-Απόστολος Ιωσηφίδης, εκπρόσωπος Περιφειακής Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας

-Απόστολος Πρόιος, εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι χρέη συντονιστή και προέδρου της εν λόγω Οµάδας θα εκτελεί ο κ. Παππάς.

Β) Για τη σύνταξη κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας:

-Σάββας Παναγιωτίδης, διευθύνων σύµβουλος ΟΑΣΘ

-∆ηµήτρης Τσερµενίδης, εκπρόσωπος εργαζοµένων ΟΑΣΘ

-Ανδρέας Τάκης, εκπρόσωπος δήµου Θεσσαλονίκης

-Απόστολος Ιωσηφίδης, εκπρόσωπος Περιφειακής Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας

-Θεόδωρος Νάτσινας, εκπρόσωπο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας

Χρέη συντονιστή και προέδρου της εν λόγω Οµάδας θα εκτελεί ο κ. Παναγιωτίδης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, οι Οµάδες Εργασίας εκτιµάται ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους εντός 2 µηνών.