Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Κινητικότητα : Τροπολογία για κάλυψη θέσεων μονίμου προσωπικού και από υπαλλήλους ΙΔΑΧ [ΕΓΓΡΑΦΟ]Τη δυνατότητα να καλύψουν μέσω της κινητικότητας και θέσεις μόνιμου προσωπικού δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ.