Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Βελτίωση αποδοτικότητας ζητεί το Υπερταμείο από ΕΛΤΑ - ΟΑΣΑ

Κατευθύνσεις με συγκεκριμένες δράσεις και ποσοτικοποιημένοι στόχοι


Του Φάνη Ζώη
Περαιτέρω πιέσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους ασκεί το υπερταμείο ή αλλιώς η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) στους εποπτευόμενους οργανισμούς.


Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», το τελευταίο διάστημα εντάθηκαν οι συναντήσεις της διοίκησης και στελεχών του υπερταμείου με τις διοικήσεις εποπτευόμενων φορέων, με στόχο τη βελτίωση των επιχειρησιακών και οικονομικών επιδόσεών τους.

Δύο από τους πλέον εμβληματικούς οργανισμούς του υπερταμείου είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). Και στους δυο Οργανισμούς, το υπερταμείο έδωσε σαφείς κατευθύνσεις για ενίσχυση των εσόδων, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, θέτοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσοτικοποιημένους στόχους (Key Performance Indicators) με πιο αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Βασικοί πυλώνες

Ανά Οργανισμό, στα ΕΛΤΑ παρουσιάστηκαν, την προηγούμενη εβδομάδα, οι βασικοί πυλώνες του πλάνου βιωσιμότητας.

Ειδικότερα, για τα ΕΛΤΑ, το εντονότερο πρόβλημα έχει να κάνει με τη στενότητα ταμειακών διαθεσίμων, εξαιτίας της πτώσης του «παραδοσιακού» ταχυδρομείου και της απώλειας ορισμένων μεγάλων πελατών, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση είσπραξης του συνόλου της αποζημίωσης της Καθολικής Υπηρεσίας, αλλά και των συσσωρευμένων οφειλών φορέων του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ΕΛΤΑ προϋπολογίζουν περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών το 2019 και επιδείνωση του οικονομικού αποτελέσματος.

Με στόχο να συρρικνωθεί, όσο το δυνατόν, το εκτιμώμενο ζημιογόνο οικονομικό αποτέλεσμα του 2019, τα ΕΛΤΑ φαίνεται ότι έχουν λάβει εντολή για σειρά δράσεων, όπως αναπροσαρμογή του μισθολογικού κόστους, αποχώρηση προσωπικού και αλλαγές στο δίκτυο διανομής.

Παράλληλα, το υπερταμείο πιέζει για βελτίωση των εσόδων σε τομείς όπως η ενέργεια, το δέμα και ο εκτελωνισμός, ενώ έχει προταθεί και αύξηση των τιμολογίων σε φακέλους και δέματα. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ (μητρική εταιρεία) ανήλθε το 2017 σε 310,7 εκατ. ευρώ, έναντι 311,7 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένος κατά 0,3%, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διευρύνθηκαν στα 15,9 εκατ., έναντι 13,6 εκατ. ευρώ.

Καλύτερα έσοδα και υπηρεσίες

Όπως και στα ΕΛΤΑ, έτσι και στον ΟΑΣΑ, το υπερταμείο έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατευθύνσεις για αύξηση των εσόδων και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο ΟΑΣΑ, με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, παρά τις παθογένειες της αρχικής περιόδου, φαίνεται ότι έχει αναστρέψει την κατάσταση, καθώς από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 είναι εμφανής η αύξηση των εσόδων, σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Το υπερταμείο φημολογείται ότι παρότρυνε τον Οργανισμό για εντατικοποίηση των ελέγχων στα μέσα μεταφοράς, με στόχο τη μείωση της λαθρεπιβίβασης.

Έρευνα που διεξήγαγε ο Οργανισμός, στις αρχές του 2018 και πριν το εντατικό κλείσιμο των πυλών, καταδείκνυε ότι το 30% των επιβατών είναι λαθρεπιβάτες, κάτι το οποίο συνεπάγεται την απώλεια σημαντικών εσόδων. Παράλληλα, όπως και στα ΕΛΤΑ με την αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας, το υπερταμείο φαίνεται ότι στέκεται αρωγός στην προσπάθεια του Οργανισμού για την κάλυψη των οφειλών από διάφορα υπουργεία, όπως Εργασίας και Παιδείας.

Σημειώνεται ότι, πρόσφατα, το υπουργείο Εργασίας ενέκρινε δαπάνη ύψους 40,7 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των μετακινήσεων ανέργων, ΑμεΑ και πολυτέκνων προς τον ΟΑΣΑ, εάν και η απαίτηση του Οργανισμού ήταν αρκετά μεγαλύτερη.

Παράλληλα, το υπερταμείο φαίνεται ότι επικεντρώνεται σε δράσεις, με στόχο την ομιλοποίηση του ΟΑΣΑ με τις θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως διαλειτουργικότητα των οδικών με τις σταθερές συγκοινωνίες, ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων εισιτηρίων στο δίκτυο της ΟΣΥ και καλύτερη διαχείριση στο κόστος προμηθειών ανταλλακτικών.

Πηγή