Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

ΟΣΥ : Παροχή σε είδος την έδινε σε χρήμα με τις ανάλογες κρατήσεις - από το 2014 έχει ενημερωθεί από εργαζόμενο ότι η παροχή αυτή δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρουΑπό τον Μάιο του 2012, η Ο.ΣΥ κατά παράβαση του Γ.Κ.Π αλλά και της εργατικής νομοθεσίας χορηγεί σε χρήμα και όχι σε είδος ως οφείλει, την παροχή γάλακτος στους εργαζόμενους στην οποία γίνονται κρατήσεις από εφορία, Ι.Κ.Α κτλ. - Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα η Α.Α.Δ.Ε για τους Ο.Τ.Α οι παροχές αυτές δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

Εργαζόμενος οδηγός στην Ο.ΣΥ με έγγραφό του με αρθ. πρωτ. 3411 5/12/14 έχει ενημερώσει την εταιρεία που εργάζεται από το 2014 ότι η παροχή αυτή θα πρέπει να δοθεί αποκλειστικά σε είδος όπως αναγράφεται στον Γ.Κ.Π αλλά και στην εργατική νομοθεσία, επίσης επισημαίνει ότι στην εν λόγω παροχή γίνονται κρατήσεις από εφορία, Ι.Κ.Α, υπέρ ΟΑΕΔ κτλ. καθώς το χρηματικό ποσό που αφορά την χορήγηση γάλακτος προστίθεται στο σύνολο μεικτών αποδοχών, φυσικά και μέχρι σήμερα ο εργαζόμενος δεν έχει πάρει απάντηση ! 

Με την εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα η Α.Α.Δ.Ε που αφορά Μ.Α.Π (Μέσα Ατομικής Προστασίας) και την παροχή γάλακτος σε χρήμα στους Ο.Τ.Α διευκρινίζεται ότι οι παροχές αυτές δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθόσον τα χορηγούμενα ποσά αντιστοιχούν σε παροχές σε είδος που συμβάλλουν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, συνεπώς, τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. 

Συνεπώς, στην παροχή του γάλακτος σε χρήμα, δεν θα έπρεπε να γίνονται κρατήσεις, όπως κάνει η Ο.ΣΥ τόσα χρόνια και ο εργαζόμενος σωστά είχε ενημερώσει και ζητήσει την χορήγηση γάλακτος σε είδος αλλά και την αποδέσμευση του ποσού από τις κρατήσεις.


Να σημειώσουμε ότι εκτός των κρατήσεων από εφορία, Ι.Κ.Α κτλ. αρκετοί εργαζόμενοι έχασαν κοινωνικές παροχές από το κράτος, (όπως το επίδομα θέρμανσης), λόγω της παροχής γάλακτος σε χρήμα, η οποία αύξησε τις ετήσιες αποδοχές μέχρι και 200 € τον χρόνο. Αν υπολογίσουμε την παρακράτηση από το Ι.Κ.Α, εφορία, υπέρ ΟΑΕΔ, ξεπερνάει τα 50 € ετησίως για μία παροχή που πρέπει να δίνεται αποκλειστικά σε είδος.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4172/2013, αναφέρει ότι οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος, εδώ σε αρκετούς εργαζόμενους οι παροχές σε είδος ενδέχεται να μην ξεπερνούν το ποσό αυτό.

Η Ο.ΣΥ την εν λόγω παροχή, έχει σταματήσει να την παρέχει από 1.01.2018 κατά παράβαση του Γ.Κ.Π ...

Για τα χρόνια όμως που χορηγούσε το γάλα σε χρήμα και όχι σε είδος (από το 2012) θα πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα η Α.Α.Δ.Ε να ελεγχθεί εάν παρανόμως γινότανε παρακράτηση από εφορία και ασφαλιστικό ταμείο όπως και υπέρ ΟΑΕΔ και να επιστραφούν οι κρατήσεις στους εργαζόμενους αναδρομικά.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος για τους Ο.Τ.Α, σε περίπτωση που έχει γίνει παρακράτηση φόρου στις ως άνω αμοιβές, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1083/2018, με την έκδοση νέας, ορθής βεβαίωσης αποδοχών.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Citybusdrivers