Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

ΟΑΣΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πώληση εισιτήριων των Αστικών Συγκοινωνιών ΑθηνώνΟ ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του δικτύου πωλήσεων εισιτηρίων, προχωράει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προτίθεται να συνεργαστεί με επιχειρήσεις που διαθέτουν δίκτυα πωλήσεων στον νομό Αττικής, τουλάχιστον 10 υποκαταστήματα, και επιθυμούν να διαθέτουν στο επιβατικό κοινό προϊόντα κομίστρου έναντι ποσοστού προμήθειας.


« Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), στο πλαίσιο της διεύρυνσης του δικτύου πωλήσεων στο λεκανοπέδιο Αττικής και των μέτρων που λαμβάνει για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης και τιμολόγησης προς το επιβατικό κοινό, προτίθεται να συνεργαστεί με επιχειρήσεις που διαθέτουν δίκτυα πωλήσεων στον νομό Αττικής, τουλάχιστον 10 υποκαταστήματα, και επιθυμούν να διαθέτουν στο επιβατικό κοινό προϊόντα κομίστρου έναντι ποσοστού προμήθειας.

Η έναρξη λειτουργίας του Αυτομάτου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), ενός σύγχρονου αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος, αναδεικνύει τα προϊόντα κομίστρου στα πλέον θελκτικά και αναγκαία μέσα για τις μετακινήσεις των Αθηναίων και με τις δυνατότητες διεύρυνσης των χρήσεων και σε άλλα αντικείμενα, θα καταστεί αναντικατάστατο προϊόν αιχμής.

Το πρόγραμμα συνεργασίας θα εκκινήσει σε πιλοτική βάση για ορισμένο αριθμό σημείων πώλησης κάθε επιχείρησης, λόγω της διάθεσης περιορισμένου αριθμού POS (αυτόματες συσκευές πώλησης) και θα αναπτυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των εταιριών που διαθέτουν τις προϋποθέσεις συνεργασίας, να το δηλώσουν με επιστολή στην διεύθυνση Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, 10682, Αθήνα ή στέλνοντας e-mail στο oasa@oasa.gr, έως την Παρασκευή 19/10/2018.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα συνεργασιών μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Κομίστρου του ΟΑΣΑ στα τηλέφωνα 210-8200962, 210-8200848 και 210-8200943 (9 π.μ. έως 14:30 μ.μ)