Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Μπορεί ο εργαζόμενος στην Ο.ΣΥ να αρνηθεί εντολή προϊσταμένου ; Τι λέει ο Γ.Κ.Π ;Έχουμε πει πολλές φορές ότι η δουλειά του οδηγού δεν είναι δουλειά γραφείου ! Οι οδηγοί θα πρέπει να εφαρμόζουν τον κ.ο.κ και συνεπώς οι οδηγίες/εντολές που τους δίνονται από τους προϊσταμένους τους, δεν θα πρέπει να τον παραβιάζουν. Εξάλλου σε πολλά άρθρα, το αναφέρει και ο Γ.Κ.Π.


Στο ερώτημα αν ο εργαζόμενος στην Ο.ΣΥ μπορεί να αρνηθεί την εντολή προϊσταμένου, η απάντηση είναι ΝΑΙ σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος κρίνει ότι κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του ίδιου ή άλλων μισθωτών ή του επιβατικού κοινού !  

Σύμφωνα με  τον Γ.Κ.Π της Ο.ΣΥ, στο άρθρο 26 παρ. 6 αναφέρεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής του προϊστάμενου, αφού ζητήσει η εντολή  αυτή να του δοθεί εγγράφως, και δεν του δοθεί ! 

Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει : 

«Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να εκτελεί τις προφορικές και γραπτές εντολές των Προϊσταμένων του. Σε περίπτωση που οι οδηγίες που του δίνονται είναι, κατά την άποψή του, αντίθετες με άλλες, έχει δικαίωμα να επιστήσει την προσοχή του Προϊσταμένου αλλά όταν αυτός επιμένει είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει, αφού ζητήσει και λάβει έγγραφη εντολή και στη συνέχεια δύναται να αναφερθεί εγγράφως στην υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος κρίνει ότι κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του ίδιου ή άλλων μισθωτών ή επιβατικού κοινού, μπορεί να ζητήσει έγγραφη εντολή, διαφορετικά δικαιούται να μην εκτελέσει την εντολή».


Citybusdrivers