Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Το €1 δισ. ξεπέρασαν οι αγωγές κατά του ΟΑΣΑΤου Δημήτρη Δελεβέγκου
Το αστρονομικό ποσό του 1 δισ. ευρώ ξεπέρασαν το 2017 οι διεκδικήσεις χρημάτων, μέσω δικαστικών αγωγών, από τον Όμιλο Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, όπως προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα για την περυσινή χρήση. 


Από τις δικαστικές αυτές διεκδικήσεις, ο οργανισμός, που έχει ως θυγατρικές τις εταιρείες ΟΣΥ (λεωφορεία-τρόλεϊ) και ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ησαπ), έχει σχηματίσει προβλέψεις μόνο για το ποσό των 84,9 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο αφορά εργατικές διαφορές (31,7 εκατ.) και διεκδικήσεις τρίτων για αποζημιώσεις (48,2 εκατ. ευρώ). Πάγια τακτική του ΟΑΣΑ είναι να μην σχηματίζει προβλέψεις για το μεγαλύτερο τμήμα των διεκδικούμενων, μέσω δικαστικών αγωγών, ποσών. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν το 2017 περισσότερο από 280 εκατ. ευρώ από το 2012 οπότε είχαν διαμορφωθεί σε 818,5 εκατ. ευρώ. 

Τα μεγέθη

Ο ΟΑΣΑ το 2017 εμφάνισε μειωμένα έσοδα περίπου κατά 9,3 εκατ. ευρώ και ζημιές 8,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 22,4 εκατ. το 2016. Η επιδείνωση των μεγεθών αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο άτυπο "ελευθέρας” που είχε καθιερωθεί το 2017 λόγω της πιλοτικής έναρξης ισχύος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Πάντως, περιόρισε τις ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων σε 7,6 εκατ. ευρώ από 82,7 εκατ. ευρώ και κατ’ αντιστοιχία τις ζημιές προ φόρων (8,8 εκατ. ευρώ από 84,8 εκατ.). Εμφάνισε ακόμη κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Ebitda) ύψους 40,4 εκατ. ευρώ από ζημίες 30,7 εκατ.


Ωστόσο, ύστερα από ένα...διάλειμμα κερδών, το έτος 2016,  πέρυσι επέστρεψε στις ζημιές που διαμορφώθηκαν σε 8,8 εκατ. ευρώ. Ακόμη εμφάνισε, εκ νέου, εκροές από την λειτουργία της τάξης των 4 εκατ. ευρώ έναντι εισροών 1,5 εκατ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης μειώθηκαν κατά 5,3 εκατ. ευρώ, έχοντας υποχωρήσει κατά 222,7 χιλ. ευρώ το 2016.