Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

Ξεκινούν τα προβλήματα και στα τρόλεϊ - Γιατί ακινητοποιούνται τα τρόλεϊ νέας γενιάςΤης Μαρίας Μόσχου
Τα πρώτα … «σύννεφα» άρχισαν να διαφαίνονται και στην καθημερινότητα των τρόλεϊ (μετά από τις σοβαρές ελλείψεις λεωφορείων) τα οποία μέχρι στιγμής δεν αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή δρομολόγηση οχημάτων παρά τις  ελλείψεις ανταλλακτικών.


Όπως αποκαλύπτει μιλώντας στο movenews.gr ο Πρόεδρος των Τεχνικών των Τρόλεϊ (πρώην ΗΛΠΑΠ) κ. Αθανάσιος Καραμητόπουλος  το φετινό καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οχήματα πρώτης γενιάς (τύπος 6000) τα οποία δεν έχουν καλή ψύξη (air-conditions).

Και αυτό γιατί 12 με 15 Τρόλεϊ 2ης γενιάς τύπος 7000 (Vanhool – Alstom) βρίσκονται ακινητοποιημένα λόγω ελλείψεων ανταλλακτικών (διαφορικά, ηλεκτρικά συστήματά κίνησης -Inverters, Pims – εγκέφαλοι Αgate, συσκευές Διαρροών. κλπ)

Αυτό έχει ως συνέπεια την κυκλοφορία τώρα το καλοκαίρι παλαιοτέρων τρόλεϊ (τύπος 6000) με χαμηλότερη δυναμικότητα σε ψύξη με συνέπεια τις διαμαρτυρίες οδηγών και επιβατών.

Καθυστερήσεις σε οικονομικές εγκρίσεις προμηθειών ανταλλακτικών η και διόλου εγκρίσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές προμηθευτών και πολλές φορές αποκλειστικών αντιπροσώπων και εξωτερικών οίκων, μη συμμετοχή και των τρόλεϊ σε οικονομικά προγράμματα αγοράς ανταλλακτικών από ΟΑΣΑ, μείωση προϋπολογισμού η αναβολών οικονομικών εγκρίσεων για τα ανταλλακτικά «στραγγαλίζουν» ουσιαστικά τη συντήρηση των οχημάτων.

Οι μη πληρωμές στους προμηθευτές τους δημιουργούν οικονομική  ασφυξία με συνέπεια τη μη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς προμηθειών με συνέπεια αυτοί να καθίστανται άγονοι. Η επανάληψη διαγωνισμών (Αgate, συσκευές Διαρροών κλπ) καθίσταται εκ των πραγμάτων μια Σισύφεια τακτική. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι και εμπορικοί  οίκοι λόγω της οικονομικής πολιτικής προμηθειών δεν συμμετέχουν η ακολουθούν παρελκυστικές  τακτικές.

Οι ελλείψεις

Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην διοίκηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την έλλειψη ανταλλακτικών και προσωπικού χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί καθόλου μέτρα.

Στην πιο πρόσφατη καταγραφή προβλημάτων που έγινε από τους εργαζόμενους αναδεικνύονται τα εξής:
  • Άμεση ανάγκη κάλυψης θέσεων στη συντήρηση Υποσταθμών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ΣΤ’ άδειας.
  • Λόγω αποχωρήσεων, μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων έχει μειωθεί ο αριθμός των οδηγών, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η πλήρης επάνδρωση και το βέλτιστο ποσοστό κάλυψης βαρδιών. Σύμφωνα με την δύναμη των οδηγών η υποδ/νση κίνησης μπορούσε να στελεχώσει 310 βάρδιες τον Απρίλιο 2017, αντίστοιχα για τον Απρίλιο 2018 η στελέχωση είναι 295. Ενώ για το 2017 απαιτούνται 20 δεδουλευμένα καθημερινά, για 100% στελέχωση για το 2018 απαιτούνται 50 δεδουλευμένα. Αποτέλεσμα είναι η μη στελέχωση τουλάχιστον 20 βαρδιών καθημερινά.
  • Ελλείψεις ανταλλακτικών αλλά και εργαστηριακού εξοπλισμού από αθέτηση σύμβασης

Γιατί ακινητοποιούνται τα τρόλεϊ νέας γενιάς

Στα τρόλεϊ νέας γενιά που έχουν ακινητοποιηθεί πρέπει να τοποθετηθεί ένας «εγκέφαλος» με την επωνυμία «AGATE –No EA01BM-001». Ωστόσο  στις 14 Ιουνίου η ΟΣΥ προχώρησε σε  ματαίωση του διαγωνισμού με αντικείμενο  την επισκευή 10 τέτοιων μονάδων καθώς κηρύχθηκε άγονος. Για να γίνει η προμήθεια  θα επαναπροκηρυχθεί νέος διαγωνισμός στις 13 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει  ο κ. Καραμητόπουλος η ματαίωση του διαγωνισμού  θα δημιουργήσει και τα πρώτα προβλήματα στον πρώην ΗΛΠΑΠ καθώς η διαχείριση -πριν την ένταξή τους στην ΟΣΥ- γινόταν στα πρότυπα αγγλικής εταιρείας, πάνω στην οποία στήθηκε ο ΗΛΠΑΠ, και για το λόγο αυτό  εκτελούνταν «προληπτική συντήρηση» με αποτέλεσμα οι πρώτες ελλείψεις σε οχήματα να είναι τώρα εμφανείς.

Το συγκεκριμένο εξάρτημα που πρέπει να προμηθευτεί η ΟΣΥ έχει το μέγεθος ενός κουτιού από παπούτσια και είναι μια πλακέτα απαραίτητη για τη λειτουργία του τρόλεϊ. Το κόστος της κάθε τέτοιας μονάδας ανέρχεται περίπου στα 15.000 ευρώ και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η ανακατασκευή των μονάδων και όχι η αγορά τους.

Μάλιστα σημειώνεται ότι οι εταιρείες που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι είτε από το εξωτερικό είτε μία – δύο το εξουσιοδοτημένες  που μπορούν να προμηθεύσουν την ΟΣΥ με τη συγκεκριμένη πλακέτα. Ακόμα και αν ο προϋπολογισμός αυξηθεί ενδέχεται οι λιγοστές εταιρείες- που σύμφωνα με τον κ. Καραμητόπουλο αποτελούν σχεδόν μονοπώλιο-  να μην επιθυμούν να συμμετάσχουν λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΟΣΥ ή λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι διότι σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αλλά και εγγυητική επιστολή.

Η απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού

Στις 14.06.18 το διοικητικό συμβούλιο της ΟΣΥ με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια προχώρησε στην:
  • «Έγκριση για τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 126580/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου 18947/16.04.2018 (ΑΔΑ: 6ΕΙ1ΟΚΩ0-Η4Σ, ΑΔΑΜ: 18PROC002956193), λόγω άγονου αποτελέσματος και
  • έγκριση των όρων και των παραρτημάτων του επαναληπτικού συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 126580/2018, με αντικείμενο την ανάθεση της επισκευής δέκα (10) μονάδων ελέγχου εγκεφάλου «AGATE –No EA01BM-001», για την κάλυψη των αναγκών των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων της ΟΣΥ. Α.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης104 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και με το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% ή έως 50% μικρότερη του υπό επισκευή είδους και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού».
Πηγή