Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

«Απίστευτες» αποφάσεις και δαπάνες για το κλείσιμο του ΕλληνικούΤης Μαρίας Μόσχου
Σε συνεχείς αποφάσεις και δράσεις προκειμένου να «συμμαζέψουν» άρον - άρον όσα προβλήματα προκύπτουν από το κλείσιμο του αμαξοστασίου του Ελληνικού προχωρούν ΟΑΣΑ και ΟΣΥ.


Νέα απόφαση προβλέπει δαπάνη 60.000 ευρώ για τον ΟΑΣΑ προκειμένου ιδιωτική εταιρεία να μεταφέρει τον εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) από τα παροπλισμένα λεωφορεία που οδεύουν προς πώληση για σκραπ στο Θριάσιο Πεδίο.

Η απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού που δημοσιεύεται στην Διαύγεια με ημερομηνία 22  Μαΐου προβλέπει τη μεταφορά του εξοπλισμού προκειμένου να μεταφερθούν σε νέα οχήματα αν και όποτε αυτά ενταχθούν στο στόλο της ΟΣΥ.

Πρόκειται για μία ακόμα δαπάνη που προκαλεί το κλείσιμο του αμαξοστασίου στο Ελληνικό καθώς από τα αμαξοστάσια απομακρύνονται εκατοντάδες λεωφορεία που έχουν σοβαρές βλάβες για να δημιουργηθεί χώρος για τα 325 λεωφορεία -εκ των οποίων τα 172 αρθρωτά (18μετρα) – που παίρνουν … έξωση από το Ελληνικό.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η ΟΣΥ προχωρά σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό  με κριτήριο αξιολόγησης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την εκποίηση 225 λεωφορείων που έχει παροπλισμένα για χρόνια.

Από αυτά θα αφαιρεθεί ο εξοπλισμός ενώ ακολουθούν και εκατοντάδες ακόμα λεωφορεία που θα πάνε σε οικόπεδο της ΟΣΥ στο Θιάσιο Πεδίο.

Τα μηχανήματα αυτά είχαν τοποθετηθεί από την Άνοιξη του 2016 ακόμα και σε παροπλισμένα λεωφορεία που ήταν ακινητοποιημένα και σάπιζαν. Μάλιστα σε ορισμένα από αυτά από την ακινησία είχαν  φυτρώσει ακόμα και φυτά!

Όπως υποστήριζαν τότε οι εργαζόμενοι, σε 196 κουφάρια λεωφορείων, που είχαν αποσυρθεί οριστικά από τότε με την κατάθεση πινακίδων, είχαν τοποθετηθεί μηχανήματα τηλεματικής, κόστους 26 χιλιάδων ευρώ το καθένα, αλλά και μηχανήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κόστους 40 χιλιάδων ευρώ το καθένα.

Ωστόσο η τοποθέτηση των μηχανημάτων, ήταν υποχρεωτική από την εταιρεία που πλειοδότησε στον διαγωνισμό, προκειμένου να εισπράξει το σχετικό κονδύλι.

Τώρα ο ΟΑΣΑ αναγκάζεται να δαπανήσει επιπλέον χρήματα για να αφαιρέσει αυτά τα μηχανήματα που θα μπορούσαν να έχουν αποθηκευτεί χωρίς να βρίσκονται για περίπου δύο χρόνια μέσα σε σαπισμένα λεωφορεία.


Την ίδια στιγμή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι δήμοι της Νοτιανατολικής Αττικής αλλά και οι εργαζόμενοι σε ημερίδα που έγινε την Τρίτη επεσήμαναν την ανάγκη να παραμείνει σε λειτουργία το αμαξοστάσιο του Ελληνικού. Φορείς, κόμματα και δήμοι μίλησαν για την σημασία του μεγαλύτερου αμαξοστασίου της Αττικής και το πλήθος των εργαζομένων που εξυπηρετούν κάνοντας λόγο για απόλυτη ανάγκη διατήρησης του.

Ωστόσο φαίνεται ότι η Ελληνικό ΑΕ προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην εκκένωση των χώρων κάνοντας έξωση ακόμα και στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο που πρέπει να εκκενωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου!

Η απόφαση του ΟΑΣΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α., λαμβάνοντας υπόψη του:

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει

Β. Την με αριθ. 43/2014 Σύμβαση Σύμπραξης, όπως ισχύει και με τις τροποποιήσεις αυτής

Γ. Τη με αριθ. 4022/2018 απόφαση Δ.Σ.

Δ. Τη με αριθ. πρωτ. 7303/07.05.2018 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

Ε. Τη με αριθ. 4024/2018 απόφαση Δ.Σ.

ΣΤ. Τη σχετική με το θέμα εισήγηση, το συνημμένο σε αυτήν με αριθ. πρωτ.

65/ΔΟΚ/22.05.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα με το οποίο υποβλήθηκε το Πρακτικό Επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης στοιχείων του εξοπλισμού του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), όπως αυτό ορίζεται στη με αριθ. 43/2014 Σύμβαση Σύμπραξης (Γ.Δ.Σ. 86/22.05.2018) και μετά από διεξοδική συζήτηση,

Αποφασίζει με ομοφωνία των παρόντων

Αποδέχεται το με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 86/22.05.2018 Πρακτικό της ad hoc Επιτροπής και τη σε αυτό εισήγηση
Αναθέτει τη μετεγκατάσταση στοιχείων του εξοπλισμού του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στην εταιρεία HST A.E., με συνολική αμοιβή εξήντα χιλιάδες
(60.000,00) ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό

Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σκουμπούρη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εκτέλεση της παρούσας απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.