Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

Υπ. Υποδομών: Μετατάξεις 371 ατόμων στην ΟΣΥ ΑΕΤο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.)», προτίθεται να την ενισχύσει με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε..


Επιπλέον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προτίθεται να την ενισχύσει με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από υπηρεσίες του Υπουργείου, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και από τις Ανώνυμες Εταιρείες με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.)» και «Εγνατία Οδός Α.Ε.».