Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

Ξεκίνησε η διαδικασία για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Ο.ΣΥ Α.Ε για την περίοδο 2018Ανακοινώθηκε από την εταιρεία η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι και το πρόγραμμα για τις κατασκηνώσεις θερινής περιόδου 2018. 


Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν την κατασκήνωση που συνεργάζεται με την Ο.ΣΥ Α.Ε και να επικοινωνήσουν προκειμένου να προβούν στην απαιτούμενη εγγραφή των παιδιών για την κατασκηνωτική περίοδο που επιθυμούν, δηλώνοντας ότι είναι προσωπικό της Ο.ΣΥ Α.Ε. Η κατασκήνωση θα τους χορηγήσει σχετική βεβαίωση συμμετοχής την οποία θα προσκομίσουν μαζί με το βιβλιάριο ασθενείας ΕΦΚΑ των παιδιών και σχετική αίτηση που θα κάνουν στις γραμματείες των αμαξοστασίων.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει αυστηρά να υποβληθούν στην εταιρεία για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο έως τις 14/06/2018 και για την Β΄ & Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο έως τις 26/06/2018