Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Πρόγραμμα παράδοσης ασφαλιστικών συμβολαίων στους εργαζόμενους ανά αμαξοστάσιοΕνημέρωση για το πρόγραμμα επισκέψεων ανά Αμαξοστάσιο, προκειμένου να παραδοθούν στους εργαζομένους  τα ασφαλιστικά συμβόλαια. 


Σε κάθε επίσκεψη θα σας γνωστοποιηθεί ο τρόπος  με τον οποίο θα γίνεται η χρήση του ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο θα παραλάβετε από τον υπεύθυνο της Ασφάλειας  Ζωής.