Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Πρόγραμμα παράδοσης ασφαλιστικών συμβολαίων στους εργαζόμενους ανά αμαξοστάσιοΕνημέρωση για το πρόγραμμα επισκέψεων ανά Αμαξοστάσιο, προκειμένου να παραδοθούν στους εργαζομένους  τα ασφαλιστικά συμβόλαια. 


Σε κάθε επίσκεψη θα σας γνωστοποιηθεί ο τρόπος  με τον οποίο θα γίνεται η χρήση του ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο θα παραλάβετε από τον υπεύθυνο της Ασφάλειας  Ζωής.