Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Μπορεί ο εργοδότης να απολύσει εργαζόμενο εάν εμφανιστεί μάρτυρας σε δίκη εναντίον του;Έχει κριθεί νομολογιακά ότι αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος η απόλυση του μισθωτού από τον εργοδότη που οφείλεται στην εξέταση του πρώτου σαν μάρτυρας σε δίκη που διεξάγεται εναντίον του εργοδότη. 


Ειδικότερα, πρόκειται για καταγγελία της σύμβασης εργασίας, της οποίας κίνητρο αποτελεί η ικανοποίηση του αισθήματος εκδίκησης του εργοδότη, λόγω της προηγηθείσας μαρτυρίας του μισθωτού σε βάρος αυτού. Επομένως, τυχόν απόλυση για τον ανωτέρω λόγο θα είναι καταχρηστική, κι άρα άκυρη.