Κυριακή 4 Μαρτίου 2018

Σύλλογος Εργαζομένων Τραμ (Σ.Ε.Τ ) : « Όλα στο Σφυρί »Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων τραμ: « Οι δράσεις μας θα είναι δυναμικές και διαρκείς για να μην γίνει ο Εθνικός Δημόσιος Πλούτος εμπόρευμα »