Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Προασπίζοντας το δίκιο του εργάτη ... από συνδικαλιστής - Γεν. Δ/ντηςΑνακοίνωση της ΔΑΚΕ ΟΑΣΑ - ΟΣΥ που καταγγέλλει την Διοίκηση της Ο.ΣΥ Α.Ε για την προαγωγή συνδικαλιστή σε Γεν. Δ/ντη της Ο.ΣΥ Α.Ε ο οποίος ως συνδικαλιστής, κατάγγελνε προηγούμενη διοίκηση που ανέθεσε σε υπάλληλο Π.Ε θέση κατώτερη, από αυτή που ο ίδιος τώρα κατέχει ...ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03 Μαρτίου 2018

Προασπίζοντας το δίκιο του εργάτη ... από συνδικαλιστής - Γεν. Δ/ντης

« Δίκαιο, Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Δημοκρατία, Νομιμότητα » ! ! !

Δανειζόμαστε τις λέξεις που χρησιμοποίησε ο τότε πρόεδρος του ΣΥΔΑΣΑΠ και νυν Γεν. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Πόρων της Ο.ΣΥ Α.Ε Αλέξανδρος Βουζιούρης, στην ανακοίνωση  Νο 21 στις 03/08/2015 του Σωματείου που προέδρευε, καταγγέλλοντας την τότε Διοίκηση Ι. Οικονόμου για καταχρηστική - αντικανονική - αδιαφανής, προαγωγή  υπαλλήλου Π.Ε στην θέση του  Δ/ντη Ανθρώπινου Δυναμικού & Πόρων, δηλαδή, κατώτερη θέση που κατέχει ο ίδιος τώρα με απευθείας ανάθεση, ανεβαίνοντας σκαλοπάτια από οδηγός σε διοικητικός, κατόπιν τμηματάρχης με την διοίκηση Οικονόμου και τελευταία με διοίκηση Γ. Γλυκού « πηδώντας » τέσσερις οργανωτικές μονάδες σε Γεν. Δ/ντης Ανθρώπινου Δυναμικού & Πόρων

Η ελπίδα του έγινε πραγματικότητα !

Καθώς όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση, έλπιζε ότι η νέα Διοίκηση « θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια της αξιοκρατίας, θα σέβεται τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού με γνώμονα το συμφέρον της Επιχείρησης και των εργαζομένων και όχι προασπίζοντας το κομματικό ή προσωπικό συμφέρον » την καλούσε δε« να προβεί άμεσα στις αλλαγές εκείνες ώστε οι αδικίες και οι αποκλεισμοί, να δώσουν τη θέση τους στη Δικαιοσύνη & την Αξιοπιστία » 

Η νέα Διοίκηση Γ. Γλυκού αντιλήφθηκε την «αδικία» και έδωσε στον συνδικαλιστή που στρεφόταν κατά των παράνομων, αναξιοκρατικών, άδικων, αδιαφανών, αντιδημοκρατικών και κομματικών προαγωγών, τη θέση του Γεν. Δ/ντη Ανθρώπινου Δυναμικού & Πόρων, με το «σωστό» τρόπο ! τον «κατάλληλο» χρόνο ! στον «κατάλληλο» υπάλληλο !


ΔΑΚΕ ΟΑΣΑ - ΟΣΥ
Πηγή