Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

ΔΑΚΕ ΟΑΣΑ ΟΣΥ : Στις 14 & 15 Μαρτίου, αποφάσισε σωστά !!!Συναδέλφισσες - οι, στις εκλογές του Συνδικάτου, εσείς αποφασίζετε για το μέλλον της εργασίας μας, επιλέξτε την εμπειρία ... την υπευθυνότητα ... αναζητούμε λύσεις και όχι άλλοθι ...