Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Με νόμο του 2015 καταργήθηκε η πρόσθετη νοσοκομειακή περίθαλψη των εργαζομένων στην Ο.ΣΥ
Ας μην προσπαθούν κάποιοι να παραπλανήσουν τους συναδέλφους με μισές αλήθειες, οι συνάδελφοι θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά και να μην παίζονται συνδικαλιστικά παιχνίδια στην πλάτη τους, αυτός είναι και ο σκοπός του citybusdrivers, η σωστή και έγκυρη ενημέρωση ...

Το άρθρο 7 της ΣΣΕ 2013-2014 με τίτλο Πρόσθετη Νοσοκομειακή Περίθαλψη, καταργήθηκε με τον νόμο 4336/2015 για όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο της Ο.ΣΥ, όπως και τα μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν κάρτες διαδρομών ...

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ν. 4336/2015 και την απόφαση 33/11.02.16 της Ο.ΣΥ  στην οποία αναγράφεται γιατί καταργείται η Πρόσθετη Νοσοκομειακή Περίθαλψη ...

Δείτε εδώ το ν. 4336/15

Δείτε εδώ  την απόφαση της ΟΣΥ
Αδίκως προσπαθούν να μας φιμώσουν ???