Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Οι 2 νομοθετικές διατάξεις για την απεργία και εργατικά ατυχήματα [ ΕΓΓΡΑΦΟ ]Οι 2 νομοθετικές διατάξεις που αλλάζουν τη λήψη απόφασης για απεργία και τη συμμετοχή του εργοδότη στην αποζημίωση εργατικών ατυχημάτων

Τη συμμετοχή του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τους θα πρέπει να εξασφαλίζουν στις συνελεύσεις τα πρωτοβάθμια σωματεία - ακόμη κι αν είναι πανελλαδικής εμβέλειας (πχ τράπεζας) προκειμένου να λάβουν απόφαση για την κήρυξη απεργίας. Αυτό προβλέπει ειδική διάταξη που συμφωνήθηκε με τους δανειστές και κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Δεύτερη νομοθετική διάταξη διευρύνει τις περιπτώσεις συμμετοχής του εργοδότη στις δαπάνες αποζημίωσης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εφόσον διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση ότι οφείλεται σε δόλο του τελευταίου.

Διαβάστε τη σχετική τροπολογία.
πηγη