Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Ποιοι βγαίνουν τώρα με πλήρη σύνταξη πριν από τα 60Σύνταξη πλήρη με όρια ηλικίας κάτω του 60ού έτους προλαβαίνουν να κλειδώσουν ως το τέλος του 2017 χιλιάδες ασφαλισμένοι και να αποφύγουν την περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας (άμεση ή έμμεση) το 2018 και τα επόμενα έτη.


Μετά τις αλλαγές που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015 στα όρια ηλικίας, τα κλειδιά για να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας οι ασφαλισμένοι πριν το 1992 είναι τρία:

Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που έχουν σήμερα.

Ο πλασματικός χρόνος που μπορεί να εξαγοράσουν ως το 2012 ώσετ να κατοχυρώσουν το δικαίωμα των χαμηλότερων ορίων ηλικίας.

Η πραγματική ηλικία που έχουν από τις 19 Αυγούστου του 2015 και μετά. Εν προκειμένω, παίζει ρόλο η ηλικία που έχουν το 2017 γιατί από αυτήν καθορίζεται η ηλικία συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα:

- Δημόσιος υπάλληλος που προσλήφθηκε το 1982 και έχει 35 έτη το 2017, συνταξιοδοτείται στα 59 και 5, αρκεί να έχει κλείσει το 58ο έτος της ηλικίας του. Αν γίνεται 58 το 2018, τότε θα βγει στα 60, ενώ αν κλείσει τα 58 το 2019 βγαίνει στα 60 και 5.

- Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που έχει σήμερα 37 χρόνια (11.000 ένσημα) παίρνει σύνταξη είτε στα 62 με 40 χρόνια (12.000 ένσημα) είτε στα 67. Μπορεί όμως να αποχωρήσει στα 59 και 5. Το κλειδί της εξόδου είναι να αναγνωρίσει πλασματικά έτη το 2011 ή το 2012. Ο νόμος του δίνει την επιλογή να προσθέσει ως 1.200 ημέρες από αναγνωρίσεις για να έχει τις 10.500 ημέρες το 2011 και ως 1.500 ημέρες για να έχει τις 10.500 το 2012. Αυτό σημαίνει ότι αν είχε το 2011 9.800 ένσημα (32,5 χρόνια) βάζει άλλα 2,5 χρόνια με εξαγορά στρατιωτικής θητείας ή χρόνου τέκνων ή διαστήματα ανεργίας και έτσι συμπληρώνει τα 35 το 2011.

Αυτόματα κατοχυρώνει και το όριο ηλικίας των 58. Αν είναι 58 το 2017, συνταξιοδοτείται στα 59 και 5.

Οι κατηγορίες που έχουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη ως το 60ό έτος από το ΙΚΑ είναι:

1. Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 με 5.500 ημέρες και με ανήλικο παιδί ως το 2010. Το όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 55 ετών. Αν έκλεισαν τα 55 μετά τις 19/8/2015, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 56 και 6 μήνες. Αν τα κλείσουν το 2017, βγαίνουν στα 59 και 5, αν κλείσουν τα 55 το 2018, βγαίνουν στα 61, ενώ αν το 55ο έτος συμπληρώνεται το 2019, θα συνταξιοδοτηθούν στα 62 και 6. Προσοχή: Οσες κλείνουν τα 55 από 19/8/2015 μέχρι 18/8/2020 παίρνουν μειωμένη οποτεδήποτε γιατί το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη είναι 50 ετών και το πιάνουν ως τις 18/8/2015, οπότε δεν επηρεάζονται από αλλαγές, παρά μόνο αν κλείνουν τα 50 από 19/8/2015 και μετά.

2. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2011 με 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά ως 1.200 ημερών. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 57 ετών. Οσες κλείσουν τα 57 το 2017 βγαίνουν στα 60 και 9. Οσες τα έκλεισαν το 2016 βγαίνουν στα 59 και 5. Προσοχή: Οσες κλείνουν τα 57 από 19/8/2015 μέχρι 18/8/2020 παίρνουν μειωμένη οποτεδήποτε γιατί το όριο ηλικίας είναι 52 ετών και το πιάνουν ως τις 18/8/2015.

3. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2012 με 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά ως 1.500 πλασματικών ημερών ασφάλισης. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 60 ετών. Οσες γίνουν 60 το 2017 βγαίνουν στα 62 και 8, ενώ για μειωμένη έχουν δικαίωμα αποχώρησης από τα 55.

4. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2010 ή το 2011 (πραγματικά ή και πλασματικά) και ηλικία 58 μετά τις 19/8/2015 αποχωρούν στα 58 και 6. Με ηλικία 58 το 2016 αποχωρούν στα 59, με ηλικία 58 το 2017 βγαίνουν με σύνταξη στα 59 και 6, ενώ αν τα 58 τα κλείνουν από το 2018 ως το 2021, βγαίνουν από 60 ως 61 και 6.

5. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα το 2012 (πραγματικά ή και πλασματικά) βγαίνουν αφού κλείσουν τα 59. Αν τα κλείνουν από τις 19/8/2015 μέχρι 31/12/2021, τα νέα όρια για σύνταξη είναι από 59 και 5 ως τα 61 και 8.

6. Γυναίκες που συμπληρώνουν 10.000 ένσημα (33,3 έτη) το 2010, το 2011 ή το 2012, βγαίνουν με πλήρη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν τα 57, τα 58 ή τα 58 και 6. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 10.000 ένσημα ως το 2010 και ηλικία 57 το 2017, θα βγει στα 60 και 9. Αν κλείνει τα 57 το 2019, θα βγει στα 63 και 3. Αν είχε τις 10.000 ημέρες το 2011, θα βγει με το όριο των 58, που ανεβαίνει ως τα 67. Με 500 ημέρες όμως εξαγορά, για τα έτη 2011 και 2012, κατεβαίνουν τα όρια και βγαίνουν όπως οι ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2012, δηλαδή πριν από τα 62.

7. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι το 2014, παίρνουν πλήρη πριν από τα 62, αλλά και μειωμένη πριν από τα 60. Τα ένσημα μέχρι τα 10.500 συμπληρώνονται και με πλασματικά έτη, αφού όμως υπάρχουν τα 7.500 στα βαρέα. Οσοι έχουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης ή συμπληρώνουν τις 7.500 στα βαρέα από 1/1/2015 και μετά, βγαίνουν με πλήρη στα 62 και μειωμένη στα 60.

8. Οι γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993 και με βαρέα ένσημα θα πρέπει να έχουν ως το 2012 συνολικό χρόνο 4.500 ημέρες και από αυτές 3.600 στα βαρέα. Με αυτές τις προϋποθέσεις βγαίνουν στα 55, αν έχουν το χρόνο ασφάλισης ως το 2010, στα 56 αν έχουν το χρόνο ασφάλισης το 2011 και στα 57 αν τον συμπληρώνουν το 2012. Αν ο χρόνος ασφάλισης (4.500 ημέρες εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα) συμπληρώνεται από το 2013 και μετά, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι στο 62ο έτος. Προσοχή: Από τα 3.600 ένσημα στα βαρέα τα 1.000 θα πρέπει να τα έχουν στα 13 τελευταία έτη πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης.