Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ για την κάλυψη αναγκών σε αίμα για παιδιά με Μεσογειακή ΑναιμίαΠαρακαλούνται οι συνάδελφοι που μπορούν να δώσουν αίμα, να μεταβούν την ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από τις 8:30 έως τις 13:30 στα γραφεία του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ στον 1ο όροφο. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, προκειμένου να καλυφτούν άμεσα οι ανάγκες σε αίμα, των παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία .

Η αιμοδοσία θα γίνει σε συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ ... 

ΔΙΑΒΆΣΤΕ προσεκτικά την ανακοίνωση
Δείτε περιοχές που αποκλείονται από την αιμοδοσία ΕΔΩ
Πηγή