Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Ποιοι κλειδώνουν σύνταξη από 55 έως 62 ετών [πίνακες]Σύνταξη από 55 έως 62 ετών κλειδώνουν οι ασφαλισµένοι σε ΙΚΑ, ∆ηµόσιο,ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και Ταµεία ∆ΕΚΟ-τραπεζών, µετά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,αρκεί να έχουν συµπληρώσει από 15 έτη (για τη µειωµένη) έως και 40 έτη ασφάλισης για πλήρη πριν από τα 67.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δηµοσιεύει σήµερα έναν αποκαλυπτικό οδηγό µε όλα τα βήµατα για την εξοδο στη σύνταξη όσων έχουν ένσηµα πριν ή µετά το 1993, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Ταµείο.

ΙΚΑ: «Κλειδιά» για την έξοδο στη σύνταξη ένσηµα µέχρι το 2012 και πλασµατικοί χρόνοι

Οι ασφαλισµένοι πριν από το 1992 στο ΙΚΑ κατοχυρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης ανάλογα µε το χρόνο ασφάλισης που είχαν έως το 2012 ή µπορούν να τον συµπληρώσουν µε εξαγορά πλασµατικών ετών. Από εκεί και µετά, παίζει ρόλο το πότε πιάνουν την ηλικία που κατοχυρώνουν. Οι προϋποθέσεις για τα έτη ασφάλισης και τα όρια ηλικίας είναι:

1 Ανδρες και γυναίκες µε 10.800 έως 11.100 ηµέρες ασφάλισης. Από το συνολικό χρόνο, θα πρέπει να έχουν τις 10.500 ηµέρες το 2011 ή το 2012. Οι ηλικίες που κατοχυρώνουν είναι 58 και 59. Ασφαλισµένος µε 10.500 ένσηµα το 2012 (εκ των οποίων µέχρι 1.500 αναγνωρίζονται µε πλασµατικούς χρόνους, παιδιών,στρατού, σπουδών, ανεργίας κ.λπ.) που κλείνει τα 59 το 2020 θα πάρει σύνταξη στα 61,3. Αν έχει τα 59 από 19/8/2015 έως το 2019, συνταξιοδοτείται από τα 59,5 έως 60,11 ετών.

2 Γυναίκες µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης (33,3 έτη) έως το 2010, το 2011 και το 2012 κατοχυρώνουν για τα αντίστοιχα έτη τις ηλικίες των 57, 58 και 58,6 ετών για πλήρη σύνταξη και 55, 56 και 56,6 ετών για µειωµένη. Για παράδειγµα, εργαζόµενη που έχει τις 10.000 ηµέρες το 2011 ή έχει 8.800 και εξαγοράζει άλλες 1.200 για να φτάσει
στα 10.000 ένσηµα το 2011 µπορεί να πάρει πλήρη µε το όριο που θα ισχύει όταν κλείσει τα 58.

Αν το 58ο έτος το συµπληρώνει το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη στα 62,6 µήνες. Μπορεί όµως να βγει µε µειωµένη ανάλογα µε το πότε κλείνει τα 56. Αν τα έκλεισε το 2016, παίρνει µειωµένη στα 58,9 ετών.

3 Mητέρες µε ανήλικο και 5.500 ηµέρες έως το 2010 έχουν όριο 55 ετών για πλήρη σύνταξη και όσες το συµπληρώνουν από τις 19/8/2015 έως το 2019 αποχωρούν µε τα νέα όρια ηλικίας, που είναι από 56,6
ετών έως 62,6 ετών.

Για τη µειωµένη σύνταξη θα πρέπει να έχουν κλείσει το 50ό έτος µέχρι 18/8/2015. Αν κλείνουν τα 50 από 19/8/2015 και µετά, τότε το όριο ανεβαίνει στα 55 για το 2015, στα 56,9 για το 2016, στα 58,5 για το 2017, στα 60,2 για το 2018, στα 61,10 για το 2019 και στα 62 εφόσον κλείνουν το 50ό έτος από το 2020 και µετά.

4 Μητέρες µε ανήλικο και 5.500 ηµέρες το 2011 έχουν όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 57ο έτος. Οσες το συµπληρώσουν από19/8/2015 µέχρι 2018 αποχωρούν  σε ηλικίες από 58,3 έως 62 ετών, ενώ για µειωµένη ισχύει το 52ο έτος ως αρχικό όριο ηλικίας.

Αν το 52ο έτος συµπληρωθεί από 19/8/2015 µέχρι το 2019, τότε το όριο συνταξιοδότησης για µειωµένη ανεβαίνει κατ’ έτος στα 55 για το 2015, στα 56,9 το 2016, στα 58,5 το 2017, στα 60,2 το 2018, στα 61,10 το 2019 και στα 62 εφόσον κλείνουν το 52ο έτος από το 2020 και µετά.

5 Μητέρες µε ανήλικο και 5.500 ηµέρες το 2012 έχουν όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 60ό έτος. Οι περισσότερες ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας θα έχουν τα 60 µετά το 2022, που σηµαίνει ότι η έξοδος µε πλήρη σύνταξη είναι στα 67.

Η µόνη εναλλακτική επιλογή είναι να πάρουν µειωµένη µε το όριο που θα ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Για παράδειγµα, ασφαλισµένη 55 ετών το 2017 θα πάρει µειωµένη στα 59,6 ετών, ενώ από το 2019 και µετά µειωµένη στα 62.

6 Ανδρες και γυναίκες µε 4.500, 5.000, 7.000 ή 8.400 ηµέρες ασφάλισης, είτε πριν είτε µετά το 2012, βγαίνουν στα 62 µε µειωµένησύνταξη και στα 67 µε πλήρη. Στη µειωµένη χρειάζονται 100 ηµέρες ασφάλισης κατ’ έτος στην τελευταία πενταετία, δηλαδή από τα 57 έως τα 62, χρειάζονται απαραίτητα 100 ηµέρες ασφάλισης κάθε χρόνο.

Αν η πενταετία των 100 ενσήµων συµπληρώνεται στα 63, τότε σε αυτή την ηλικία θα µπορέσουν να υποβάλουν αίτηση. Στις 100 ηµέρες µετρούν και η ανεργία και το διάστηµα ασθενείας.

7 Ανδρες που συµπληρώνουν 10.000 ηµέρες ασφάλισης έως το 2012 (µε εργασία και πλασµατικά έτη αν έχουν 8.800 ηµέρες το 2011 και 8.500 ηµέρες το 2012) βγαίνουν µε µειωµένη σε ηλικίες από 60,11 έως 62 ετών, αρκεί να έχουν την τελευταία πενταετία 100 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος. Στην περίπτωση αυτή συµφέρει περισσότερο να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης για να φτάσουν στα 10.000 ένσηµα, γιατί παίρνουν πλήρη µε αρχικό όριο 62, 63 ή 63,6 ετών.

Για παράδειγµα, ασφαλισµένος µε 10.000 ηµέρες το 2011 (εξαγοράζονται έως 1.200 ηµέρες) κατοχυρώνει για πλήρη σύνταξη το 63ο έτος και το 63ο και 6 µήνες αν οι 10.000 ηµέρες συµπληρώνονται το 2012 (εξαγοράζονται ως 1.500 ηµέρες για να συµπληρωθούν οι 10.000). Αν έκλεισε τα 63,6 το 2016, τότε θα πάρει πλήρη στα 64,5.Αν είχε τις 10.000 ηµέρες το 2011, τότε παίρνει πλήρη στα 64. Αν κλείνει τα 63 ή τα 63,6 το 2018, θα πάρει πλήρη στα 65 ή στα 65,3. Σε κάθε περίπτωση, θα µπορεί να αποχωρήσει και µε µειωµένη από τα 60,11.

8 Γυναίκες που έκλεισαν το 55ο έτος το 2011 και το 2012 παίρνουν µειωµένη µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης από τα 56 και τα 57. Θα πρέπει να έχουν 100 ηµέρες ανά έτος στην πενταετία που προηγείται της αίτησης. Για πλήρη θα πρέπει να είχαν κλείσει το 60ό έτος µέχρι το 2012, ώστε να έχουν θεµελιωµένο δικαίωµα αποχώρησης στα 61 και τα 62. Αν το 55ο έτος ή το 60ό συµπληρωθούν από το 2013 και µετά, τότε παίρνουν µειωµένη µε 15 έτη στα 62 και πλήρη στα 67 µε τα ίδια κατ’ ελάχιστον έτη ασφάλισης. Για παράδειγµα, ασφαλισµένη 55 ετών το 2012 παίρνει µειωµένη από τα 57, εφόσον στα 57 της έχει 4.500 ένσηµα τουλάχιστον και από αυτά τα 100 κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία, δηλαδή από τα 52 έωςτα 57. Αν όµως τα 100 συνεχόµενα ένσηµα συµπληρώνονται από το 2014 έως το 2019, δηλαδή από τα 57 έως τα 62, τότε η ασφαλισµένηθα συνταξιοδοτηθεί στα 62, γιατί τότε θα έχει και τα 100 ένσηµα ανά έτος την τελευταία πενταετία. Οσες γυναίκες συµπληρώνουν το 55ο έτος από το 2013 και µετά (µε ασφάλιση πριν ή µετά το 1993) παίρνουν µειωµένη στα 62 και πλήρη στα 67, εκτός αν έχουν 40 χρόνια για πλήρη στο 62ο έτος.