Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

ΟΣΥ : Απομάκρυνση εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει 3 έτη από την ημ/νια συνταξιοδότησή τουςΤην απομάκρυνση από την Υπηρεσία όσων εργαζομένων διαπιστωθεί ότι έχουν συμπληρώσει 3 (τρία) έτη από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους αποφάσισε η ΟΣΥ.


Σύμφωνα με την υπ' αρ. 233/22.06.17 απόφαση της ΟΣΥ, έγινε αποδοχή της υπ’ αρ. 1137/31552/19-06-2017 γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης και αποφασίστηκε η απομάκρυνση από την Υπηρεσία όσων εργαζομένων διαπιστωθεί ότι έχουν συμπληρώσει 3 (τρία) έτη από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα αποχωρήσουν, αφού κάνουν χρήση και εξαντλήσουν όποια κανονική τους άδεια εκκρεμεί.

Όλα τα ανωτέρω θα ισχύουν εφ’ εξής για όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε διαδικασία συνταξιοδότησης.

Η απόφαση επικυρώθηκε από το Δ.Σ και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.


citybusdrivers