Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Η ΟΣΥ θα κάνει μετρήσεις για τον προσδιορισμό της πιθανής έκθεσης σε Η/Μ ακτινοβολία της τηλεματικής
Από τον Ιανουάριο του 2017 το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την εταιρία και ιδίως με τον Ιατρό εργασίας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, όπως μετρήσεις στα λεωφορεία και το κτίριο όπου στεγάζεται η τηλεματική, λόγω αρκετών παραπόνων από συναδέλφους.


Σύμφωνα με το έγγραφο από την Ιατρική Υπηρεσία της εταιρίας μπορούν οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ενοχλήσεις ( λόγω της τηλεματικής ) να προσέρχονται στον Ιατρό εργασίας για εξέταση, να γίνει  γνωστοποίηση - αρμοδίως - στην Υπηρεσία όλων των στοιχείων αναφορικά με τις παραμέτρους Υγείας και Ασφάλειας, για πιθανή έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (όπως π.χ Η/Μ ακτινοβολία ) και με βάση  τα παραπάνω να γίνει σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος μετρήσεων για τον προσδιορισμό της έκθεσης σε πιθανολογούμενους βλαπτικούς παράγοντες κινδύνου  ... 

Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο.