Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 8° συνέδριο της Δ.Α.Κ.Ε Ι.Τ [ΕΙΚΟΝΕΣ]Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 8° συνέδριο της ΔΑΚΕ με την εκλογή των νέων μελών των οργάνων της παράταξης, που πραγματοποιήθηκε στις 16 &17 Ιουνίου 2017 στην πόλη της Ελευσίνας.


Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε διάλογος μεταξύ των συνέδρων και καταδικάστηκε η κυβερνητική πολιτική. Κοινή διαπίστωση ήτανε, ότι οι πολιτικές των μνημονίων σκοτώνουν  την κοινωνία και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Επίσης διαμορφώθηκαν από τις προτάσεις των συνέδρων οι θέσεις της ΔΑΚΕ, με βάση τις αρχές και τις αξίες που εκπροσωπεί, μέσα από τον ριζοσπαστικό κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν περίπου 300 σύνεδροι απ΄ όλη την Ελλάδα, όπου στο τέλος των διαδικασιών έγινε η εκλογή για τα όργανα της παράταξης.