Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ για στάσεις εργασίας από 16 έως 18 ΜαΐουΑνακοίνωση Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ & Θυγατρικών Εταιριών με το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων από 16 έως 18 Μαιου 2017
ΠΗΓΗ