Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Νέο όπλο στη «φαρέτρα» του ΣΕΠΕ κατά της αδήλωτης εργασίας


Του Βασίλη Αγγελόπουλου 


Εντός Ιανουαρίου, τίθεται σε ισχύ το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ένα νέο όπλο στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας. Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο, που θα συνδέεται αυτόματα με τα αντίστοιχα συστήματα του ΙΚΑ του υπουργείου Εργασίας (σύστημα Εργάνη) και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και θα μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια επιχειρήσεις που αφήνουν ανασφάλιστους τους εργαζόμενούς τους.  


Έτσι, από την αποδοτικότητα του ΟΠΣ θα κριθεί εν πολλοίς ο πόλεμος κατά της αδήλωτης εργασίας που έχει κηρύξει το υπουργείο Εργασίας. Ουσιαστικά το νέο πληροφοριακό σύστημα θα δέχεται συνέχεια καινούργια, βελτιωμένα στοιχεία από τους επιθεωρητές και όσο θα διευρύνεται η βάση δεδομένων του, τόσο θα καταφέρνει να πετυχαίνει πιο ακριβείς αναλύσεις. 

Ουσιαστικά, ο στόχος είναι να μπορέσουν πολύ σύντομα οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του ΣΕΠΕ που θα αναλάβουν τη λειτουργία του ΟΠΣ να μπορούν να εντοπίζουν με ευκολία, εάν είναι δυνατόν με το πάτημα ενός κουμπιού, τους παραβάτες εργοδότες. Σε δεύτερο επίπεδο, θα στέλνονται οι ειδικοί επιθεωρητές και θα εντοπίζουν τις περιπτώσεις παραβατικότητας, επιβάλλοντας τα σχετικά πρόστιμα, τα οποία επίσης αναμένεται να αναπροσαρμοστούν. Ουσιαστικά, θα υπάρχουν ορισμένα όρια, που αν ξεπερνιούνται θα δείχνουν στο ΣΕΠΕ, ότι η επιχείρηση κινείται στα όρια της παραβατικότητας και πρέπει να ελεγχθεί. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, αν μια επιχείρηση έχει δηλωθεί ότι λειτουργεί επί 24αώρου βάσεως, αλλά διαθέτει μεγάλο αριθμό εργαζομένων μερικής απασχόλησης, θα μπορεί να έρθει στην επιφάνεια, μέσω του ΟΠΣ του ΣΕΠΕ. Το ίδιο θα συμβαίνει αν σε κάποια επιχείρηση, διαπιστώνονται πολύ συχνές αλλαγές στο προσωπικό ή στα ωράρια, ή συνδυαστικά με τη ΓΓΔΕ προκύπτουν ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής. Έτσι, το ΟΠΣ πρόκειται να μετατραπεί σε ένα μόνιμο «ηλεκτρονικό μάτι» του ΣΕΠΕ για να ξεσκεπάζει επιχειρήσεις με αυξημένη πιθανότητα σε αδήλωτη εργασία. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το υπουργείο Εργασίας, μόνο από δειγματοληπτικούς ελέγχους προκύπτει πως η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα κινείται στα επίπεδα του 20%. Μόνο που οι έλεγχοι δεν είναι σαρωτικοί και έτσι είναι πιθανό το ποσοστό αυτό να είναι αισθητά μεγαλύτερο…