Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

«Έξυπνο» εισιτήριο παράλληλα με το χάρτινο !!!

Την παράλληλη χρήση χάρτινου και ηλεκτρονικού εισιτηρίου προβλέπει 
ο νέος σχεδιασμός του ΟΑΣΑ. 


Στόχος είναι τόσο η εξοικείωση του κοινού με το νέο σύστημα όσο και η κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών του πρώτου διαστήματος εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 
Ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε την κατάργηση του χάρτινου εισιτηρίου από τις αρχές του 2017 στα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο οι καθυστερήσεις στην εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με τους βανδαλισμούς που υπέστησαν ορισμένα από τα μηχανήματα μεταθέτουν για την άνοιξη τη λειτουργία του. 

Ετσι αποφασίστηκε η ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας για όλα τα μέσα, με παράλληλη όμως χρήση παλαιού (χάρτινου) και νέου (ηλεκτρονικού) τύπου εισιτηρίου για ένα διάστημα, το οποίο ακόμη είναι υπό συζήτηση, αλλά στόχος είναι να μην ξεπεράσει τους δύο μήνες. Τις πρώτες εβδομάδες παράλληλης λειτουργίας θα μπορούν οι επιβάτες να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο θα επικυρώνουν ανέπαφα στα ειδικά μηχανήματα, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα ακύρωσης του χάρτινου εισιτηρίου στα σημερινά ακυρωτικά μηχανήματα.

Στις προτεραιότητες του ΟΑΣΑ είναι η όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα ώστε όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία να μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός να αναλάβει ενεργό δράση. Μπορεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο να θεωρείται το αποτελεσματικότερο όπλο κατά της εισιτηριοδιαφυγής, ωστόσο ο μηδενισμός της εξασφαλίζεται κυρίως στα σταθερά μέσα (μετρό και ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) όπου υπάρχουν μπάρες εισόδου στους σταθμούς.

Οι μπάρες εισόδου - εξόδου δεν θα τοποθετηθούν αμέσως στο σύνολο του δικτύου του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, αλλά ορισμένοι σταθμοί στους οποίους κρίθηκε δύσκολη η τοποθέτηση θα παραμείνουν ανοιχτοί απλώς με ακυρωτικά μηχανήματα νέου τύπου. Η απόφαση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.


Οι νέες «έξυπνες κάρτες» θα είναι δύο τύπων και η επικύρωσή τους θα γίνεται εξ αποστάσεως, χωρίς ο επιβάτης να εισάγει την κάρτα στο μηχάνημα. Ο ένας τύπος ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα αντικαταστήσει τις δεσμίδες των μεμονωμένων εισιτηρίων, ενώ ο άλλος τα μαζικά προϊόντα, δηλαδή τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών.

Αλεξάνδρα Κασσίμη