Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Μανιατάκης Ηλίας : << Να μην ευχόμαστε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα αλλα να γεννηθεί άλλη μια>>H<< Ανάπτυξη >> έρχεται όχι μέσα από περικοπές, μνημόνια, εξαθλίωση, και συνθήκες <<Γαλέρας>> για τους εργαζόμενους.
Αλλά από την ενδυνάμωση !!! του πυρήνα των εργασιακών σχέσεων που είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες. Να μην ευχόμαστε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα αλλά να γεννηθεί άλλη μια.

Πρόεδρος Εργαζομένων Τραμ Σ.Ε.Τ Μανιατάκης Ηλίας.