Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Διευκρινίσεις ΣΤΑΣΥ σχετικά με τα λειτουργικά της ελλείμματα !!!

29/11/16

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2017 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και για την ακριβή ενημέρωσή σας διευκρινίζουμε τα εξής:- Για το 2016 το λειτουργικό έλλειμμα της ΣΤΑΣΥ, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 27.162.000 ευρώ, ενώ το έλλειμμα εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 71.974.500 ευρώ.
- Τα αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισμού για το 2017 είναι 16.967.812 ευρώ σε ότι αφορά το λειτουργικό έλλειμμα και 61.077.812 ευρώ σε ότι αφορά το έλλειμμα εκμετάλλευσης.


Με βάση τα παραπάνω προκύπτει προϋπολογιζόμενη μείωση του προϋπολογισθέντος ελλείμματος λειτουργίας κατά 10.194.188 ευρώ, καθώς και μείωση του προϋπολογισθέντος ελλείμματος εκμετάλλευσης κατά 10.896.688 ευρώ. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες αποσβέσεις.