Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Εξώδικο στην ΟΣΥ από συνδικαλιστή του Συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ !!!

Εξώδικο στην ΟΣΥ από τον Οργανωτικό Γραμματέα του Συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ 
Π. Κατσιάδα  με θέμα το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό στην ΟΣΥ 
στο οποίο συμμετέχει ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.


Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο εξώδικο ο κ. Π. Παπαντωνόπουλος ( Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης ) ο οποίος ορίστηκε ως μέλος στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
λειτουργεί ως << αυτόκλητος εισαγγελέας >> και ερμηνεύει αυθαίρετα τον ΓΚΠ με μοναδικό γνώμονα την τιμωρία των οδηγών ! 

Επίσης με βάση του εθιμικού της εταιρίας ο εκπρόσωπος της εταιρίας στο Π.Π.Σ είναι ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ο οποίος γνωρίζει και έρχεται σε επαφή καθημερινά με το προσωπικό κίνησης και όχι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποστήριξης ...

<< Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα τελευταία οι οδηγοί κλητεύονται για γελοίες ακόμα και συκοφαντικές αναφορές επιβατών όπου το citybusdrivers έχει αναδείξει ...