Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Υπό τον έλεγχο των δανειστών οι μισθοί και οι προσλήψεις στο Δημόσιο έως το 2020 !!!

Υπό αυστηρή παρακολούθηση θα βρίσκονται τόσο οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων όσο και ο αριθμός των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, τουλάχιστον έως το 2020, όπως προκύπτει από το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί και κάποια νέα παρέμβαση εάν κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, στο ίδιο προσχέδιο υπάρχει σαφής αναφορά ότι οι αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια θα πρέπει να οδηγήσουν σε δημοσιονομικό όφελος. 
Μάλιστα, ο προϋπολογισμός του 2017 προβλέπει εξοικονόμηση 23,8 εκατ. ευρώ.


Σύμφωνα με το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου, η κυβέρνηση θα πρέπει μέσω του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2017-2020 (η ψήφιση του οποίου είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης) να θεσπίσει «όρια για τη μισθολογική δαπάνη και για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία θα είναι συνεπή με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων».

Επίσης, στο κείμενο που παρέδωσαν οι θεσμοί στην Αθήνα για την επίτευξη συμφωνίας αναφέρεται ότι στο Μεσοπρόθεσμο η κυβέρνηση θα αναλαμβάνει την υποχρέωση της μείωσης του μισθολογικού κονδυλίου ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά το Πρόγραμμα.

Παράλληλα, στους παραπάνω υπολογισμούς για την εξέλιξη της μισθολογικής δαπάνης και του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:

1. Η αλλαγή του κανόνα της μιας πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις που ίσχυε και φέτος σε μία πρόσληψη για κάθε 4 αποχωρήσεις το 2017 και σε μία πρόσληψη για κάθε 3 αποχωρήσεις το 2018.

2. Η εξαίρεση από τον υπολογισμό των υπαλλήλων που θα προσλαμβάνονται ετησίως, εκείνων που θα πρέπει να προσληφθούν λόγω σχετικών δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το 2015 και μετά.

3. Η εξαίρεση από τον αριθμό των ετήσιων προσλήψεων εκείνων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κινητικότητας.


Σε ό,τι αφορά τις προωθούμενες αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια, το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου αναφέρει πως «οι Αρχές θα πρέπει να εγκρίνουν ως προαπαιτούμενη δράση νέο νόμο για την ολοκλήρωση του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων». Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι οι αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια θα πρέπει να έχουν ως πρότυπο τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν με το νέο ενιαίο μισθολόγιο για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Αναφέρεται, δε, ρητώς ότι από την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων θα πρέπει να προκύψει όφελος για τον προϋπολογισμό. Κατά τον πρώτο έλεγχο του προγράμματος, η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει να προχωρήσει στο πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών στα ειδικά μισθολόγια, αλλά δεν το έπραξε. Οπότε, με τις επερχόμενες αλλαγές που θα πρέπει να εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου 2017, θα προκύπτει ένα δημοσιονομικό όφελος το οποίο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2017 θα ανέρχεται στα 23,8 εκατ. ευρώ.