Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Εθελοντική αιμοδοσία στα αμαξοστάσια Δεκέμβριος 2016 !!!