Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

Ανάληψη υποχρέωσης 181,4 εκατ., από ΥΠΟΜΕΔΙ, για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης της ΟΣΥ !!!Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την ανάληψη υποχρέωσης, συνολικού ποσού 181.463.414,70 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τα έτη 2017, 2018 και 2019, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα της ΟΣΥ για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης.


Η έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η ΟΣΥ θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ.