Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Τι αποφασίστηκε στο Δ.Σ του Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α στις 06/06/16Στο Διοικητικό συμβούλιο στις 06/06/16 αποφασίστηκε για την Τετάρτη 08/06/16 να γίνει συντονιστικό με όλα τα σωματεία της Ο.ΣΥ  όπου θα καθοριστεί το πλαίσιο των δράσεων των επόμενων ημερών.

Στο συντονιστικό  θα αποφασιστούν δράσεις και προτάσεις όπου θα περάσουν μετα από τα Δ.Σ του κάθε σωματείου.

Στις προτάσεις του προεδρείου που κατατέθηκαν υπάρχει και η πρόταση να γίνουν απευθείας γενικές συνελεύσεις  - ενημερώσεις στα αμαξοστάσια ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να έχουν πλήρη εικόνα για το πολυνομοσχέδιο των 7.500 σελίδων  και τα άρθρα που μας αφορούν.


Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν μετά το συντονιστικό.