Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Συνδικάτο Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α & Θυγατρικών Εταιριών : 24ωρη Απεργία την Κυριακή 5 Μαΐου