Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

<< Μετεγκατάσταση του Α/Σ Ελληνικού >> Η απόφαση για την συγκρότηση ομάδας εργασίας για εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την μετεγκατάσταση του Α/Σ Ελληνικού !!!<< Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσης απόφασης, θα πρέπει να υποβάλει η Ομάδα Εργασίας την έκθεση με τις δυνατές εναλλακτικές προτάσεις των διαθέσιμων χώρων, για την μετεγκατάσταση του Α/Σ Ελληνικού της Ο.ΣΥ Α.Ε, του Εργαστηρίου Οχημάτων και του δημοσίου ΚΤΕΟ στην Υφυπουργό Μεταφορών & Δικτύων κα. Χρυσοβελώνη. >>


Η ομάδα εργασίας αποτελείται από οχτώ (8) μέλη στην οποία συμμετέχουν ο  Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Α κ. Ταστάνης Αθανάσιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ κ. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας είναι
η αναζήτηση και εξεύρεση εναλλακτικών χώρων που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετεγκατάσταση  του Α/Σ Ελληνικού της Ο.ΣΥ Α.Ε, του Εργαστηρίου Οχημάτων και του Δημόσιου ΚΤΕΟ από το χώρο του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό.
Η αναζήτηση των κατάλληλων χώρων προσδιορίζεται στην περιοχή της νοτιοανατολικής Αττικής, χωρίς η απαίτηση αυτή να είναι δεσμευτική.
Η μεταγκατάσταση των ανωτέρω  υποδομών δύναται να υλοποιηθεί είτε σε έναν ενιαίο χώρο είτε σε περισσότερους, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ως προς την έκταση, τις χρήσεις γης και τις οδικές προσβάσεις.

Ειδικά για το Α/Σ της Ο.ΣΥ Α.Ε, οι προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον περιορισμό, όσο είναι δυνατόν, των νεκρών οχηματοχιλιομέτρων των λεωφορείων και των επιπτώσεων στο συγκοινωνιακό έργο του Οργανισμού.

Η σύμβαση για το Ελληνικό προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο, πρώτα όμως πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, ένα από αυτά είναι και το Α/Σ Ελληνικού της Ο.ΣΥ Α.Ε.

Να σημειώσουμε ότι για να κατασκευαστεί νέο Α/Σ θα πρέπει να πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπως και τους περιβαλλοντικούς όρους.

Η χρονική διάρκεια για να παραδοθεί ένα τέτοιο έργο  δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τρία χρόνια καθώς θα πρέπει: να βρεθεί ο χώρος, να γίνει η δημοπράτηση του έργου, ενστάσεις κτλ. όπως και η κατασκευή του, γνωρίζοντας ότι για να κατασκευαστεί το Α/Σ της Ανθούσας διήρκεσε πάνω από 1,5 χρόνο, επίσης θα πρέπει να βρεθούν και τα χρήματα. 


Εκτός αν μας εκπλήξουν !!!

Δείτε την απόφαση :