Απάντηση του Διευθύνων Συμβούλου της Ο.ΣΥ  προς Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ για την μη καταβολή των μη μισθολογικών παροχών παιδικοί σταθμοί, λογοθεραπειες και την έγκριση ...