Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Παρατείνεται η χορήγηση αδείας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο του Πάσχα για τους δημοσίους υπαλλήλους [ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ]Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ είναι δυνατή και κατά την περίοδο του Πάσχα η άδεια ειδικού σκοπού ιδίως για την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων γονέων των υπαλλήλων, ενόψει της αντικειμενικής αδυναμίας ανάληψης της φροντίδας των τέκνων από αυτούς.


Ε. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο του Πάσχα, οπότε και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή και κατά την περίοδο αυτή η χορήγηση της άδειας αυτής για την ταυτότητα του λόγου, για την οποία χορηγείται, ιδίως την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων γονέων των υπαλλήλων, ενόψει της αντικειμενικής αδυναμίας ανάληψης της φροντίδας των τέκνων από αυτούς.

Επίσης στην παρακάτω εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για την εκ περιτροπής εργασία και την εξ αποστάσεως εργασία.