Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

Τροπολογία που εκχωρεί στα ΚΤΕΛ και όχι μόνο ... γραμμές του ΟΑΣΑ & ΟΣΕΘ ~ έως 4000€ το πρόστιμο για μη εκτελεσθέντα δρομολόγιαΑργά χθες το βράδυ κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» τροπολογία - προσθήκη, που επιτρέπει να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ ή από τους ΟΤΑ ή από οδικό μεταφορέα επιβατών με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΟΑΣΑ ή ΟΣΕΘ και ΚΤΕΛ ή άλλου φορέα εκτέλεσης. 

Στην ουσία δημιουργείται μία νέα ΕΠΣΕ (Εταιρία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου) αυτή των ΚΤΕΛ και ίσως μελλοντικά όπως αναφέρεται στην τροπολογία «ή από οδικό μεταφορέα επιβατών» δημιουργηθούν νέες εταιρείες, προφανώς ιδιωτικές ... 

Τίποτα παραπάνω απ΄ όσα προβλέπει ο ν. 3920/11 (Νόμος Ρέππα). Δηλαδή, ότι ο ΟΑΣΑ μελλοντικά θα μπορεί να ιδρύει νέες εταιρείες (ΕΠΣΕ) που θα εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών.

Τα δρομολόγια προτείνονται από τον  ΟΑΣΑ ή ΟΣΕΘ και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. 

Στην παρ. 5 της τροπολογίας θεσπίζεται υποχρέωση των ΚΤΕΛ, εντός 4 (τεσσάρων) μηνών να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου συμβατά με τα αντίστοιχα του ΟΑΣΑ & ΟΣΕΘ

Παράλληλα μετά το άρθρο 5 του ν.3920/11 προστίθεται άρθρο 5Α όπου με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών στις εταιρείες Ο.ΣΥ Α.Ε - ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ή ΚΤΕΛ Α.Ε, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2000€ όταν δεν εκτελούν καθορισμένο δρομολόγιο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα είναι 4000€.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο :