Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018

Μεταφορά υπαλλήλων της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» σε υπ. Μεταφορών, Υπηρεσία Οδικών Τελών, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ και Αττικό ΜετρόΤη μεταφορά εργαζομένων της «Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ», σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, στο υπουργείο Μεταφορών, την Υπηρεσία Οδικών Τελών και σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ και Αττικό Μετρό ενέκρινε το υπουργείο Μεταφορών.


Το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθµό ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία µεταφέρεται, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του.

πηγη