Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Ο ΟΑΣΑ παραμένει ο «φτωχός συγγενής» των ετήσιων κρατικών επιδοτήσεων αστικών συγκοινωνιών της Ευρώπης.


Το 2015, η ετήσια κρατική επιδότηση, ήτοι 108 εκατ., αντιστοιχούσε στο 32,5% των λειτουργικών εσόδων, ποσοστό το οποίο υπολείπεται εμφανώς άλλων συγκοινωνιακών φορέων της Ευρώπης.


Αντίστοιχα, το 2015, η ετήσια κρατική επιδότηση των 108 εκατ. αντιστοιχούσε στο 30,61% των λειτουργικών εξόδων, ποσοστό το οποίο υπολείπεται, κι αυτό, άλλων συγκοινωνιακών ομίλων της Ευρώπης.

Για το 2016, η ετήσια κρατική επιδότηση του ομίλου ανήλθε στα 116 εκατ., η οποία δόθηκε εξ ολοκλήρου στην ΟΣΥ (λεωφορεία – τρόλεϊ), καθώς η ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) δεν λαμβάνει επιδότηση, από το 2014, κατόπιν δικής της απόφασης.

Αρχικά, η ΟΣΥ έλαβε 86 εκατ. και μετέπειτα άλλα 30 εκατ. ως «έκτακτη επιδότηση», η οποία προήλθε από την εξόφληση μέρους των οφειλών του υπουργείου Εργασίας προς τον ΟΑΣΑ.


Μάλιστα, ο ΟΑΣΑ βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με το υπουργείο Εργασίας, αλλά κι άλλα υπουργεία για την κάλυψη παλαιών οφειλών, με στόχο την ταμειακή ενίσχυση του ομίλου, ο οποίος κατάφερε, το 2016, να επιτύχει βελτιωμένο οικονομικό αποτέλεσμα, σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά προϋπολογιστεί (στα 22,8 εκατ. το έλλειμμα, έναντι 76 εκατ., με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών).


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Χώρα /ΠόληΣύνολο Λειτουργικών Εσόδων (εκατ.)Επιδότηση  (εκατ.)Επιδότηση / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων
ROPID ΤΣΕΧΙΑ/
 ΠΡΑΓΑ
(2015)  

(πηγή: ΕΜΤΑ) 1
642,00 €489,00 €76,17%
BKK    ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

(2014)
(πηγή: ΕΜΤΑ)2
165.879,00 Ft104.833,00 Ft63,20%
540,77 €341,76 €63,20%
STIF
ΓΑΛΛΙΑ/ ΠΑΡΙΣΙ

 (2014)
(πηγή: ετήσια έκθεση)3
9.242,00 €5.384,00 €58,26%
VBB      ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ  ( 2014)    
(πηγή: ετήσια έκθεση)4
1.274,00 €687,96 €54,00%
CRTM  
ΙΣΠΑΝΙΑ/ΜΑΔΡΙΤΗ 

(2013)(πηγή: ΕΜΤΑ)5
2.034,71 €1.029,72 €50,61%
STIB   ΒΕΛΓΙΟ/
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
 (2015)
(πηγή: ετήσια έκθεση)6
578,16 €277,52 €48,00%
TfL
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ/

ΛΟΝΔΙΝΟ
( 2015)
 (πηγή: ετήσια έκθεση)7
£9.599,30£4.560,1047,50%
11.080,43 €5.263,70 €47,50%
ΟΑΣΑ
ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ 

(2015
(πηγή : ετήσια έκθεση πεπραγμένων)
331,84 €108,00 €32,55%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  /  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Χώρα /ΠόληΕπιδότηση  (εκατ.)Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων  (εκατ.)Επιδότηση / Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων
ROPID  
 ΤΣΕΧΙΑ/ ΠΡΑΓΑ
 (2015) (πηγή: ΕΜΤΑ)1
489,00 €639,00 €76,53%
TfL ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ/      ΛΟΝΔΙΝΟ ( 2015)
(πηγή: ετήσια έκθεση)2
£4.560,10£7.074,4064,46%
5.263,70 €8.165,95 €64,46%
BKK  ΟΥΓΓΑΡΙΑ/
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (2014)
(πηγή: ΕΜΤΑ)3
104.833,00 Ft165.824,00 Ft63,22%
341,76 €540,59 €63,22%
CRTM
ΙΣΠΑΝΙΑ/ ΜΑΔΡΙΤΗ
(2013)
(πηγή: ΕΜΤΑ)4
1.029,72 €1.988,41 €51,79%
STIB
ΒΕΛΓΙΟ/ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
(2015)
(πηγή: ετήσια έκθεση)5
277,52 €552,15 €50,26%
STIF ΓΑΛΛΙΑ/  ΠΑΡΙΣΙ
 (2015)
(πηγή: ετήσια έκθεση)6
5.384,00 €**
VBB
ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ΒΕΡΟΛΙΝΟ  (2014)
(πηγή: ετήσια έκθεση)7
687,96 €Δεν βρέθηκαν δημοσιευμένα στοιχεία
ΟΑΣΑ   ΕΛΛΑΔΑ/ΑΘΗΝΑ (2015)
 (πηγή : ετήσια έκθεση πεπραγμένων)
108,00 €352,79 €30,61%
* Η επιδότηση των αστικών συγκοινωνιών (STIF) στο Παρίσι αποτελείται από
 α) δημόσιες εισφορές και β) φόρο μεταφορών που επιβάλλεται στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Τα επίσημα στοιχεία του ετήσιου απολογισμού της εταιρείας παρουσιάζονται με τη μορφή
 ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, δηλαδή απεικονίζονται οι πηγές  χρηματοδότησης
της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών στη μητροπολιτική περιοχή του
Παρισιού (σελίδα 4 του 2014 STIF Annual report)