Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

Πόρισμα-«φωτιά» για την απάτη στο Μετρό - 15 υπάλληλοι κατέστρεψαν αρχεία εισιτηρίων και καρτών !!!


Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από 4 ειδικούς επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από καταγγελία στο γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Μαρίας Παπασπύρου για κύκλωμα υπαλλήλων στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας οι οποίοι είχαν αναλάβει την είσπραξη και απόδοση χρηματικών ποσών που προέρχονταν από τη διάθεση εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών.Η καταγγελία έκανε λόγο για απόκρυψη μεγάλου μέρους εισιτηρίων και καρτών με σκοπό την υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών από το κύκλωμα των υπαλλήλων. Οι επιθεωρητές έκαναν επιτόπιο έλεγχο στον τομέα καταμέτρησης του σταθμού της"Εθνικής Αμυνας" όπου ζήτησαν τα αρχεία - βιβλία διακίνησης εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών.για τα έτη 2014-2015. Ομως τα περισσότερα αρχεία, μετά από εντολή επόπτη και υπαλλήλου στους υπολοίπους συναδέλφους τους, είχαν γίνει "καπνός".

Μάλιστα,όπως αναφέρεται στο πόρισμα, αρκετοί από τους υπαλλήλους αναγνώρισαν ότι τους δόθηκε εντολή να καταστρέψουν η να εξαφανίσουν τα αρχεία από τα οποία προέκυπτε η διακίνηση των εισιτηρίων και καρτών και η χρηματική τους αξία. Οι επιθεωρητές απέστειλαν το πόρισμα ελέγχου στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς εγκλημάτων Αθήνας και στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε (θυγατρική εταιρεία μέσω σταθερής τροχιάς του ΟΑΣΑ όπου υπάγονται το ΜΕΤΡΟ, ο ΗΣΑΠ και ΤΟ ΤΡΑΜ) ώστε  να επιληφθούν για τα περαιτέρω, ενώ οι ίδιοι στο πόρισμά τους αποδίδουν  ευθύνες σε 15
συνολικά υπαλλήλους του ΜΕΤΡΟ.

Ειδικότερα το πόρισμα των επιθεωρητών αποδίδει ευθύνες για την καταστροφή των αρχείων

* στον επόπτη καταμέτρησης γιατί ενώ διεξαγόταν ο έλεγχος των επιθεωρητών έδωσε εντολή μέσω μιας υπαλλήλου στους εκδότες πολλών σταθμών του ΜΕΤΡΟ να καταστρέψουν η να εξαφανίσουν επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα (βιβλία/έντυπα διακίνησης καρτών-εισιτηρίων)με τρόπο εκφοβιστικό και παραπλανητικό.

* στην εκδότη η οποία με τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους εκδότες πολλών σταθμών του ΜΕΤΡΟ συνήργησε στην εξαφάνιση του αρχειακού
υλικού.

* σε διακινητή ο οποίος συνέδραμε άμεσα τον επόπτη καταμέτρησης στην πλήρη εξαφάνιση του αρχειακού υλικού αποδεχόμενος την παράνομη
συνέπεια των πράξεων του.

* σε 10 εκδότες εισιτηρίων-καρτών απεριορίστων διαδρομών καθώς συνέβαλαν αμέσως η εμμέσως στην καταστροφή-εξαφάνιση του αρχειακού υλικού πετώντας το σε κάδο απορριμάτων η καταστρέφοντας το.

* σε 2 επόπτες καταμέτρησης που προέβησαν και οι ίδιοι σε καταστροφή των υπηρεσιακών εντύπων που είχαν συγκεντρωθεί στον τομέα καταμέτρησης
του σταθμού της "Εθνικής Αμυνας" η αποδέχονταν υπάλληλοι η διακινητές να τα καταστρέφουν.

Το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) προχώρησε σε έκδοση εντολής διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, το άρθρο 1, παρ.1:

«Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης»,
τη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 2. δ. του ιδίου νόμου :

 «Διεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος»              

τις διατάξεις του π.δ. 77/05 άρθρο 3 παρ. 1:

«Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών γίνεται κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» και παρ.2: «Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι και οι επιθεωρήσεις ως μηχανισμοί διασφάλισης της νομιμότητας της διοικητικής δράσης στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και στον καταμερισμό τυχόν ευθυνών, στον έλεγχο της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και στον εντοπισμό των τομέων της δημόσιας διοίκησης που χρειάζονται βελτίωση με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

και τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 και 2  του ως άνω ΠΔ:

« Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διεξάγει ο ίδιος ……. ή με τους Ειδικούς Επιθεωρητές Ένορκη Διοικητική Εξέταση και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων…» « Η ένορκη Διοικητική Εξέταση μπορεί να διενεργηθεί μετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του ελέγχου ή του επανελέγχου κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης..»

Συμφώνως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, ο έλεγχος και η διενέργεια ΕΔΕ στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ η οποία δημιουργήθηκε βάσει της Υ.Α 287/2011 (Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιριών, ΑΜΕΛ Α.Ε, ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. σε ενιαίο νομικό πρόσωπο  με τη νομική μορφή Α.Ε η οποία ονομάστηκε ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)  εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΓΕΔΔ.

Α.2. ΕΝΑΥΣΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ε.

Κατά τη διενέργεια ελέγχου του Γ.Ε.Δ.Δ. δυνάμει της αριθμ.ΓΕΔΔ. Φ.93/16/1901/1-2-2016 Εντολής, με αντικείμενο τη διερεύνηση της νομιμότητας της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηματικών ποσών που προέρχονται από την διάθεση εισιτηρίων, καρτών απεριορίστων διαδρομών κλπ., η οποία εξεδόθη κατόπιν καταγγελίας αναφορικά με την υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών εισπράξεων του Μετρό από υπαλλήλους της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ,  καταγγέλθηκε η απώλεια-καταστροφή αρχείου Βιβλίων διακίνησης Εισιτηρίων - Καρτών - Σάκων Ασφαλείας (χρέωση-αποχρέωση) που τηρούντο στους Σταθμούς της ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ (Μετρό). Προκειμένου να διερευνηθούν και να προσωποποιηθούν ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες για την καταγγελλόμενη απώλεια-καταστροφή, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.  ΓΕΔΔ Φ.93/16/3545/23-2-2016 Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Α.3. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΝΤΟΛΗ ΕΔΕ - ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Γ.Ε.Δ.Δ.

Α.3.1. Εντολή Ελέγχου: Με την αριθμ.ΓΕΔΔ. Φ.93/16/1901/1-2-2016 Εντολή  συγκροτήθηκε κλιμάκιο ελέγχου από Ειδικούς Επιθεωρητές του ΓΕΔΔ στον ΟΑΣΑ και σε λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες αυτού, με αντικείμενο τη διερεύνηση της νομιμότητας της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηματικών ποσών που προέρχονται από την διάθεση εισιτηρίων, καρτών απεριορίστων διαδρομών κλπ.  Το Κλιμάκιο Ελέγχου αποτελείται από τους Ειδικούς Επιθεωρητές στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. : Χ. Κ, Κ. Μ, Κ.Ν και Α. Ρ.

Α.3.2 Εντολή Ε.Δ.Ε: Με την αριθμ. ΓΕΔΔ Φ.93/16/3545/23-2-2016 Εντολή του ΓΕΔΔ ανετέθη στο ίδιο ως άνω κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης  στη ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. και λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες αυτού, για τα ακόλουθα ζητήματα: α) τη διερεύνηση και προσωποποίηση πιθανών πειθαρχικών ευθυνών που αφορούν στην καταγγελλόμενη απώλεια-καταστροφή αρχείου Βιβλίων διακίνησης Εισιτηρίων –Καρτών-Σάκων Ασφαλείας (χρέωση-αποχρέωση) που τηρούντο στους Σταθμούς της ΣΤΑ ΣΥ ΑΕ (Μετρό) και β) τη διερεύνηση των εξεταζόμενων, δυνάμει της ως άνω αριθμ.ΓΕΔΔ. Φ.93/16/1901/1-2-2016 Εντολής Ελέγχου,  θεμάτων (δηλ. της απόδοσης εισπραττόμενων ποσών του Μετρό από τη διάθεση εισιτηρίων-καρτών), έλεγχος ο οποίος παρακωλύθηκε, λόγω της καταστροφής – απώλειας αρχειακού υλικού της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ.

Α.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α.4.1. Στις 3/2/2016 το κλιμάκιο Ειδικών επιθεωρητών του ΓΕΔΔ ξεκίνησε τη διενέργεια ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της απόδοσης εισπραττόμενων εσόδων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μετρό) και πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στον Τομέα Καταμέτρησης Εθνικής Άμυνας.

Α.4.2. Στις 9/2/2016 πραγματοποιήθηκε επόμενη μη προγραμματισμένη επίσκεψη του κλιμακίου στον Τομέα Καταμέτρησης  κατά την οποία ζητήθηκαν και ελήφθησαν στοιχεία τήρησης αρχείων (ηλεκτρονικό αρχείο και έγγραφα) τα οποία αποτυπώνουν την διαδικασία παρακολούθησης και απόδοσης εισπράξεων από την διακίνηση και πώληση εισιτηρίων και καρτών. Τα στοιχεία ζητήθηκαν  από τους υπεύθυνους του Τομέα Καταμέτρησης κ.κ. Α.Ξ, Χ.Μ. και Μ.Π.

Α.4.3 Την Παρασκευή 12.02.2016 στο πλαίσιο του ανωτέρω ελέγχου στον Τομέα Καταμέτρησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. το  κλιμάκιο των Ειδικών Επιθεωρητών του ΓΕΔΔ, ζήτησε από τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. να γίνει καταγραφή των παρακάτω βιβλίων–εντύπων που υπάρχουν στους σταθμούς και στα εκδοτήρια τους για τα έτη 2014 και 2015:

1.ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ–ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ.

2.ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ()

Κατόπιν τούτου, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος διαβίβασε το ανωτέρω σχετικό αίτημα στους Υπεύθυνους Σταθμών 2 & 3 και να υπάρχει απάντηση την Δευτέρα 15.02.2016.

Α.4.4 Την Δευτέρα 15.02.2016 η ΣΤΑΣΥ ΑΕ παρέλαβε μέσω τηλεομοιοτυπίας από τους Σταθμούς του Μετρό τα απαντητικά δελτία καταγραφής των εντύπων. Παρατηρήθηκαν σοβαρές και αδικαιολόγητες καταγραφές για την μη ύπαρξη (μη ανεύρεση αρχείων) των παρακάτω βιβλίων–εντύπων:

1.ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

2.ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

σε αρκετούς σταθμούς των Γραμμών 2 & 3 (αναλυτικά οι απώλειες στο ανωτέρω αρχειακό υλικό εμφαίνονται στα απαντητικά δελτία καταγραφής των Υπευθύνων Σταθμών του Μετρό, αντίγραφα των οποίων διαβιβάστηκαν στον Γ.Ε.Δ.Δ, ενώ τα πρωτότυπα τηρούνται στη ΣΤΑ.ΣΥ.ΑΕ).

Στις 22.02.2016 κατόπιν σχετικού αιτήματος του κλιμακίου Ελέγχου των Επιθεωρητών  υπάλληλοι του Τομέα Ασφάλειας συνέλεξαν από τους σταθμούς 2 & 3 τα καταγεγραμμένα βιβλία των εντύπων:

- ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

- ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

του έτους 2015 και τα παρέδωσαν στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης .

Επιπροσθέτως, με την αριθμ. ΓΕΔΔ Φ.93/16/3545/23-2-2016 Εντολή διενέργειας του ΓΕΔΔ ανετέθη στο Κλιμάκιο Ελέγχου η διενέργεια ΕΔΕ στη ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ για τη διερεύνηση, μεταξύ άλλων, των συνθηκών απώλειας υπηρεσιακών Εντύπων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ για τα οποία καταγγέλθηκε ότι κατεστράφησαν, διαρκούντος του ελέγχου του ΓΕΔΔ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η διεξαγωγή της ΕΔΕ αφορούσε στη διερεύνηση α) της νομιμότητας απόδοσης εισπραττόμενων εσόδων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μετρό) και β) της καταγγελλόμενης καταστροφής-απώλειας εντύπων διακίνησης εισιτηρίων/κουπονιών-σάκων ασφαλείας που έλαβε χώρα διαρκούντος του ελέγχου του Γ.Ε.Δ.Δ.

Το παρόν πόρισμα της διεξαχθείσης ΕΔΕ αφορά αποκλειστικά στο συμβάν της καταστροφής-απώλειας αρχειακού υλικού που αφορούσε στη διακίνηση εισιτηρίων/κουπονιών - σάκων ασφαλείας (εισπράξεων).

Το δεύτερο εξεταζόμενο θέμα της διενεργηθείσης Ε.Δ.Ε, δηλαδή η απόδοση εισπραττόμενων εσόδων της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ (Μετρό) από τη διάθεση εισιτηρίων/καρτών, θα περιληφθεί στο αντίστοιχο πόρισμα του κλιμακίου ελέγχου και διενέργειας ΕΔΕ, που επί του παρόντος η σχετική έρευνα ευρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη διεξαχθείσα έρευνα και τις ληφθείσες ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις συμπερασματικά προέκυψαν τα εξής:

Για τη διακίνηση εισιτηρίων-καρτών και την απόδοση των εισπράξεων σε σάκους ασφαλείας συμπληρώνονταν σχετικά έντυπα από βιβλία που τηρούνταν στους Σταθμούς και στον Τομέα Καταμέτρησης.

Μετά από παρότρυνση του Α. Ξ, είτε απευθείας του ιδίου είτε μέσω της Ε. Μ, τηλεφωνικά προς διαφόρους εκδότες, προκλήθηκε εκτεταμένη απώλεια σε αρκετούς σταθμούς και σε άλλους καθολική των ανωτέρω βιβλίων/εντύπων.

Προκειμένου ο Α. Ξ. να επιτύχει την εξαφάνιση των βιβλίων διακίνησης των σταθμών κατέστησε συμμέτοχους αρκετούς εκδότες, δημιουργώντας τους την πεποίθηση ότι ο έλεγχος των Επιθεωρητών αφορά τους ιδίους. Ως βασική αιτιολογία-πρόφαση για την εξαφάνιση των βιβλίων ήταν η προστασία των εκδοτών από το διενεργούμενο έλεγχο.

Εν τέλει, ο ισχυρισμός Α.Ξ., σχετικά με την προφύλαξη των εκδοτών συνιστά πρόφαση, ενώ - όπως προέκυψε κατά τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στις Διαπιστώσεις της παρούσης - ο πραγματικός σκοπός της ενέργειας καταστροφής του αρχείου ήταν η ευρύτερη δυσχέρανση του ελέγχου των Ειδικών Επιθεωρητών αναφορικά με την απόδοση εισπραττόμενων ποσών από τη διάθεση εισιτηρίων-κουπονιών, με κύριο ελεγχόμενο φορέα τον Τομέα Καταμέτρησης που ασκούσε και την εποπτεία-έλεγχο έγκαιρης απόδοσης των εισπράξεων από τους εκδότες.

Υπήρξαν εκδότες, οι οποίοι έχοντας την άποψη ότι πρόκειται για υπηρεσιακά έγγραφα, τα οποία δεν απορρίπτονται ή καταστρέφονται, χωρίς συγκεκριμένη εντολή της ιεραρχίας της Εταιρίας δεν συμμορφώθηκαν στην εν λόγω παράνομη παρότρυνση Α.Ξ. και διαφύλαξαν τα βιβλία αυτά, τα οποία στη συνέχεια παρέδωσαν μέσω υπαλλήλων της ΣΤΑΣΥ στο κλιμάκιο των Ειδικών Επιθεωρητών.

Σημειώθηκαν περιπτώσεις που τα βιβλία είχαν πεταχθεί προς της 10ης/2/2016 με πρωτοβουλία των εκδοτών προς αποσυμφόρηση του χώρου κατόπιν –σύμφωνα με τις καταθέσεις των εκδοτών -  προφορικής επικοινωνίας τους και αντίστοιχης άδειας που έλαβαν από τον  Τομέα Καταμέτρησης.

Το γεγονός ότι, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο Τομέας Καταμέτρησης χρησιμοποιούσε παράλληλα και ταυτόχρονα με τα έντυπα που ευρίσκοντο στους Σταθμούς και δικά του έντυπα για τη χρέωση-αποχρέωση εισιτηρίων-κουπονιών-σάκων ασφαλείας (εισπράξεων) και τα οποία επίσης δεν ήταν χρεωμένα και καταγεγραμμένα, ενώ σήμερα φέρονται όλα ότι έχουν καταστραφεί (πρβλ. βεβαίωση Α.Ξ.), προκαλεί  περαιτέρω δυσχέρεια στον ακριβή προσδιορισμό των εντύπων που χρησιμοποιήθηκαν και εντέλει κατεστράφησαν εντός του Τομέα Καταμέτρησης με ευθύνη των τριών Εποπτών.

Σύμφωνα με το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» της ΑΜΕΛ ΑΕ προβλέπεται από το 2009 η  υποχρέωση 10ετούς τήρησης όλων των εντύπων και δελτίων που χρησιμοποιούνται κατά τη διακίνηση εισιτηρίων - καρτών -σάκων ασφαλείας χρημάτων και εισπράξεων. Η τήρηση αυτή προβλέπεται και από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου οργανογράμματος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 1372/6.6.13) και από τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΦΕΚ 505/Β΄/28.2.14///Άρθρο 14§19:Υποχρεώσεις Εργαζομένων). Επιπλέον, από το έντυπο «Παράδοσης/παραλαβής εισιτηρίων-κουπονιών» απορρέει η υποχρέωση τήρησης του στελέχους στους σταθμούς με την αναγραφή σε κάθε σελίδα της ένδειξης «Στέλεχος-Σταθμός»

Πέραν των ως άνω θεσμοθετημένων προβλέψεων, δεν βρέθηκαν στοιχεία χορήγησης οδηγιών από πλευράς ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε, για την ομοιόμορφη διαφύλαξη των Βιβλίων/Εντύπων, με αποτέλεσμα αυτά να μην φυλάσσονται κατά τρόπο ομοιόμορφο στους Σταθμούς του Μετρό.
Υπήρχε διάχυτη η πεποίθηση σε αρκετούς εκδότες ότι τα εν λόγω βιβλία/έντυπα ανήκαν στον τομέα ευθύνης του Τμήματος Καταμέτρησης (Εθν. Άμυνας).

Ο ισχυρισμός από πλευράς εποπτών Καταμέτρησης ότι ήταν άχρηστα τα βιβλία, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ελέγχου, είναι αλυσιτελής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εφόσον στην περίπτωση αυτή τα έντυπα μπορούσαν να πεταχθούν–καταστραφούν από τους ίδιους τους Σταθμούς, χωρίς να υφίσταται αποχρών λόγος για τη συγκέντρωσή τους από διακινητές στον Τομέα Καταμέτρησης.
Πέραν της εξαφάνισης βιβλίων από τους σταθμούς, σημειώθηκε και εξαφάνιση βιβλίων στον Τομέα Καταμέτρησης όπως προκύπτει από την ΑΠ. ΣΤΑΣΥ ΑΕ 2817/26.2.16 βεβαίωση του Α. Ξ προς τη Διοίκηση, «….όλα τα βιβλία από ενάρξεως λειτουργίας του Μετρό, αλλά και αυτά που συγκέντρωσε ο Γ. Μ. έχουν καταστραφεί….». Επομένως, παρέλκει και είναι αλυσιτελής ο ισχυρισμός της αποσυμφόρησης των Σταθμών, διότι αν προορίζονταν, ούτως ή άλλως, για καταστροφή θα μπορούσαν να καταστραφούν επιτόπου στους Σταθμούς, καθώς δεν υπήρχε θεσμοθετημένη διαδικασία καταστροφής από τον Τομέα Καταμέτρησης.

Ο διακινητής Γ. Μ. κατά παρότρυνση του Α. Ξ. παρέσχε άμεση συνδρομή σε αυτόν, συμμετέχοντας εμμέσως στην καταστροφή του αρχείου, καθόσον μετέφερε μέρος αρχειακού υλικού στον Τομέα Καταμέτρησης στην Εθνική Άμυνα, όπου κατά δήλωση Α.Ξ. αυτό κατεστράφη. Προέκυψε ότι ο Γ. Μ. ανέλαβε αφενός να μεταφέρει την παρότρυνση του Α. Ξ. στους Σταθμούς από τους οποίους περνούσε εκείνη την ημέρα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αφετέρου δε να διασφαλίζει ότι οι εκδότες είχαν αντιληφθεί πλήρως τί έπρεπε να κάνουν και ότι πράγματι θα το έπρατταν, αναφορικά με την εξαφάνιση των υπηρεσιακών εντύπων.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες Α. Ξ. και Ε. Μ, με διάφορους εκδότες αλλά και οι συστάσεις του Γ. Μ. σε ορισμένους, συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος αναστάτωσης μεταξύ των εκδοτών, με συνέπεια αρκετοί από αυτούς να θορυβηθούν και να ωθηθούν στο να εξαφανίσουν τα επίμαχα υπηρεσιακά Βιβλία.

Δηλαδή, καταδεικνύεται ότι προηγήθηκε μια προσπάθεια εκφοβισμού των εκδοτών ότι, ενδεχομένως κινδύνευαν από κάποιον έλεγχο των επιθεωρητών που γινόταν στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ και ο οποίος δήθεν αφορούσε (μόνο) τη συνεπή τήρηση των υποχρεώσεών τους.

Η επιλογή της Ε. Μ, από τον Α. Ξ, προκειμένου να μεταφέρουν την παρότρυνσή του σε εκδότες όλων των Σταθμών, αποδείχθηκε ιδιαιτέρως αποτελεσματική, καθώς αυτή, ως έμπειρη εκδότρια, είχε υπηρετήσει σε αρκετούς σταθμούς, ενώ κατά την υπηρεσία της στον τομέα Καταμέτρησης, συνεργαζόταν τηλεφωνικά καθημερινά με πολλούς εκδότες, γεγονός που διευκόλυνε τη διακίνηση και διασπορά της παράνομης παρότρυνσης καθόσον με το πέρας των ετών είχε αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των εκδοτών και της Ε. Μ. Επιπλέον, η Ε.Δ που επιχείρησε να «επιστρατεύσει» ο Α.Ξ. για τηλεφωνικές παροτρύνσεις στην Μπλε Γραμμή ήταν επίσης εκδότρια.

Χρησιμοποιήθηκαν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες τραπεζών, οι οποίες χρεώθηκαν με χρηματικά ποσά, τα οποία εν συνεχεία εκταμιεύτηκαν από τα ταμεία των εκδοτών και αποδόθηκαν στους κατόχους των καρτών. Η εν λόγω πρακτική τελούσε σε γνώση των εποπτών του Τομέα Καταμέτρησης όμως, ουδεμία ιεραρχική αναφορά προέκυψε σχετικά, γεγονός που σημαίνει ότι γινόταν σιωπηρά αποδεκτή από τον Τομέα (το εν λόγω εύρημα θα αποτελέσει αντικείμενο της έκθεσης Ελέγχου στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ που θα συνταχθεί από το κλιμάκιο ελεγκτών του ΓΕΔΔ, αφορώσα την απόδοση των εισπράξεων του Μετρό).
Στον Τομέα Καταμέτρησης, τηρείτο υπό την ευθύνη των τριών εποπτών Α. Ξ, Μ. Π και Χ. Μ, αναλόγως της βάρδιας του καθενός εξ αυτών, αρχείο (Daily) σε μορφή excel, για την παρακολούθηση μεταξύ άλλων, της απόδοσης των εισπράξεων από τους εκδότες, δηλαδή εμφανιζόταν ο χρόνος που αυτοί χρεώθηκαν (αγόρασαν) εισιτήρια/κάρτες, τους αντίστοιχους σάκους ασφαλείας και με την παρατήρηση «δεν έχει δώσει φάκελο» σε όσους εκδότες δεν είχαν έγκαιρα αποδώσει τις εισπράξεις.

Στο αρχείο Daily της 9.2.16 προέκυψαν περιπτώσεις εκδοτών που παρουσίαζαν σημαντικές καθυστερήσεις απόδοσης εισπράξεων, χωρίς οι επόπτες καταμέτρησης να λαμβάνουν μέτρα τερματισμού αυτής της πρακτικής. Αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αδράνειάς τους ήταν να εντοπισθούν δύο εκδότες οι οποίοι παρακρατούσαν αδικαιολόγητα και επί μακρόν εισπράξεις ποσών, ύψους 64.000€ και 35.000€ περίπου, προκαλώντας αντίστοιχη οικονομική ζημία στην εταιρία.

Διαπιστώθηκε ότι το 2011 υπήρξε διακίνηση μηνιαίων καρτών αξίας 107.650€ από τους ίδιους τους Επόπτες Α. Ξ και Χ. Μ, χωρίς τη συμπλήρωση των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων. Το χρηματικό ποσό εισπράχθηκε σε μετρητά από τους επόπτες και αποδόθηκε μετά από 6 ημέρες και εφόσον είχε γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ελλείμματος. Η εν λόγω υπόθεση αναφέρεται αναλυτικά στις Διαπιστώσεις της παρούσης, ενώ για την απόδοση των εισπράξεων του Μετρό διενεργείται έλεγχος και θα εκδοθεί σχετικό πόρισμα.

Ε. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

1. Η παρούσα να διαβιβασθεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ως αρμόδιο όργανο επιβολής πειθαρχικής ποινής, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες κατά νόμο και Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας, ενέργειες κατά:

     1Α) Του Επόπτη Τομέα Καταμέτρησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., ΑΞ, ο οποίος :

     Στις 10.2.2016 προέβη κατ’ εξακολούθηση είτε μόνος του είτε διαμέσου της υπαλλήλου Ε. Μ, η οποία ωστόσο τελούσε υπό την εποπτεία και τις εντολές του και εν γνώσει του ότι διεξαγόταν έλεγχος του Γ.Ε.Δ.Δ, σε παράνομη παρότρυνση προς εκδότες πολλών Σταθμών του Μετρό (ίδετε  Διαπιστώσεις παρούσης) να προβούν σε παράνομη ενέργεια, ήτοι, σε καταστροφή ή εξαφάνιση επίσημων υπηρεσιακών εγγράφων και συγκεκριμένα όλων των χρησιμοποιημένων Βιβλίων/Εντύπων Διακίνησης καρτών–εισιτηρίων-σάκων ασφαλείας, των ΗΦΣΕ και εντύπων μηνιαίας εκκαθάρισης καρτών όλων των ετών, με τρόπο εκφοβιστικό και παραπλανητικό.

Ως άμεση συνέπεια της ως άνω παράνομης παρότρυνσης του Α. Ξ ήταν - η πρόκληση της ως άνω απόφασης σε αρκετούς εκδότες (όπως αναλύεται στις Διαπιστώσεις της παρούσης) και συνακόλουθα, η εξαφάνιση - καταστροφή του προαναφερόμενου αρχειακού υλικού από εκδότες διαφόρων σταθμών

- η ουσιώδης δυσχέρανση του διενεργούμενου ελέγχου του κλιμακίου Ειδικών Επιθεωρητών του ΓΕΔΔ και

- η στέρηση της δυνατότητας τυχόν διενεργηθησόμενων ελέγχων και διασταυρώσεων από τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ για διασφάλιση των οικονομικών και γενικότερων συμφερόντων της.

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 10/2/2016 - 26/2/2016, και εν γνώσει του ότι διεξαγόταν έλεγχος του Γ.Ε.Δ.Δ, ο Α.Ξ προέβη σε καταστροφή των υπηρεσιακών εντύπων που αφορούσαν διακίνηση και εισπράξεις διαφόρων ετών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ Μετρό, τα οποία του παρέδωσε ο ίδιος ο Γ.Μ, ο οποίος τα μετέφερε από Σταθμούς του Μετρό, ενεργώντας  κατ’ εντολήν του . Επίσης, κατά το ως άνω διάστημα, αλλά και κατά το παρελθόν ο ΑΞ κατέστρεφε ή αποδεχόταν την καταστροφή των εν λόγω εντύπων στον τομέα Καταμέτρησης όπου αυτά συγκεντρώνονταν, χωρίς να ενημερώνει ή να αιτείται οδηγιών από την ιεραρχία της Εταιρίας. Ο ΑΞ παραδέχθηκε την πράξη του στην αριθμ.2817/26-2-2016 βεβαίωση προς τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Οι ανωτέρω ενέργειες του ΑΞ έλαβαν χώρα, κατά παράβαση των ακόλουθων διατάξεων:

α) του «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» της ΑΜΕΛ ΑΕ όπου προβλέπεται από το 2009 η 10ετής υποχρέωση τήρησης όλων των εντύπων και δελτίων που χρησιμοποιούνται κατά τη διακίνηση εισιτηρίων – καρτών - σάκων ασφαλείας χρημάτων και εισπράξεων.

β) του Κωδικοποιημένου Οργανογράμματος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 1372/6.6.13 «Θέση σε ισχύ του Τροποποιημένου και Κωδικοποιημένου Οργανογράμματος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.») άρθρο 7 παρ. Γ1. περ. δ) 13

γ) του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΦΕΚ 505/Β΄/28.2.14), άρθρο 14 § 1 περ. 19.

1Β) Της εκδότου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Ε.Μ, η οποία:

Συνήργησε άμεσα - δια των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τους εκδότες πολλών Σταθμών του Μετρό (όπως αναλυτικά διαλαμβάνεται στις Διαπιστώσεις της παρούσης) - στη διασπορά και εκτέλεση της ως παράνομης παρότρυνσης του ΑΞ με συνέπεια την εξαφάνιση του ως άνω αρχειακού υλικού, την οποία (παράνομη συνέπεια) και η ανωτέρω αποδέχθηκε.

Οι ανωτέρω ενέργειες της ΕΜ έγιναν κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΦΕΚ 505/Β΄/28.2.14, άρθρο 14 § 1 περ. 19).

  1Γ) Του διακινητή της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., ΓΜ, ο οποίος:

Συνέδραμε άμεσα τον ΑΞ στην επιδίωξη και επίτευξη του παράνομου σκοπού του, ήτοι της πλήρους εξαφάνισης του αρχειακού υλικού που αφορούσε τη διακίνηση εισιτηρίων-καρτών (κουπονιών)-σάκων ασφαλείας εισπράξεων διακίνησης, είτε μεταφέροντας την παράνομη παρότρυνσή του ΑΞ σε εκδότες Σταθμών, είτε περισυλλέγοντας ο ίδιος από τους Σταθμούς και μεταφέροντας αρχειακό υλικό στον ΑΞ, από τον οποίο τελικώς το εν λόγω αρχείο καταστράφηκε, αποδεχόμενος (ο ΓΜ) ταυτόχρονα την παράνομη συνέπεια των ενεργειών του.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΑΞ, ΕΜ και ΓΜ:

Ι. ενήργησαν έχοντας πλήρη επίγνωση του παράνομου χαρακτήρα της παρότρυνσης για καταστροφή του αρχειακού υλικού των σταθμών του Μετρό,  του παράνομου αποτελέσματος της καταστροφής υπηρεσιακών εντύπων, αλλά και των εννόμων συνεπειών που αυτή συνεπάγεται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

ΙΙ. θεωρούνται ιδιαιτέρως έμπειροι υπάλληλοι, λόγω της πολυετούς προϋπηρεσίας τους στην Εταιρεία και των ιδιοτήτων που κατά καιρούς κατείχαν (λ.χ. ως Επόπτης ο Αθ.Ξυνός, ως εσωτερικός ελεγκτής ο Γ.Μπολοβίνης)

ΙΙΙ. οι πράξεις τους άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα  ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων,

προτείνεται στη ΣΤΑΣΥ

2. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ως αρμόδιο όργανο επιβολής πειθαρχικής ποινής, να προβεί στις προβλεπόμενες κατά νόμο και Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας, ενέργειες κατά των κάτωθι εκδοτών:   

α)  ΑΚ 

β)  Κ.Ζ.

γ) Α. Κ.

δ) Α. Γ.

ε) Α. Γ.

στ) Δ.Γ.

η) Ε.Μ.

θ) Σ.Κ.

ι) Σ.Μ.

κ) Γ. Κ,

οι οποίοι, κατά τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στην παράγραφο των διαπιστώσεων της παρούσης, συνέβαλαν αμέσως ή εμμέσως στην  καταστροφή – εξαφάνιση των εξεταζόμενων υπηρεσιακών εντύπων από το χώρο των Σταθμών του Μετρό, είτε πετώντας τα στον κάδο απορριμμάτων (συμμορφούμενοι προς την παράνομη παρότρυνση του ΑΞ),  είτε παραδίδοντάς τα στον ΓΜ (με συνέπεια την καταστροφή τους από τον ΑΞ), είτε αυτοβούλως κατά το παρελθόν προέβησαν σε καταστροφή του αρχειακού υλικού.

3. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ως αρμόδιο όργανο επιβολής πειθαρχικής ποινής, να προβεί στις προβλεπόμενες κατά νόμο και Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας, ενέργειες κατά των Εποπτών του Τομέα Καταμέτρησης, Χ. Μ. και Μ.  Π, διότι κατά παράβαση των διατάξεων:

α) του «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» της (πρώην) ΑΜΕΛ ΑΕ στο οποίο προβλέπεται από το 2009, η 10ετής υποχρέωση τήρησης όλων των εντύπων και δελτίων που χρησιμοποιούνται κατά τη διακίνηση εισιτηρίων καρτών σάκων ασφαλείας χρημάτων και εισπράξεων.

β) του Κωδικοποιημένου Οργανογράμματος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 1372/6.6.13 «Θέση σε ισχύ του Τροποποιημένου και Κωδικοποιημένου Οργανογράμματος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.») άρθρο 7 παρ. Γ1. περ. δ) 13

γ) του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ΦΕΚ 505/Β΄/28.2.14), άρθρο 14 § 1περ. 19,

προέβαιναν οι ίδιοι σε καταστροφή των Υπηρεσιακών Εντύπων που συγκεντρώνονταν στον Τομέα Καταμέτρησης της Εθνικής Άμυνας είτε αποδέχονταν η εν λόγω καταστροφή να γίνεται από υπαλλήλους ή διακινητές του Τομέα, χωρίς να προκύπτουν ιεραρχικές αναφορές τους προς τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. προκειμένου να αναφέρουν το θέμα ή να ζητήσουν οδηγίες χειρισμού και αντιμετώπισής του, όπως αναλυτικά εμφαίνεται στις Διαπιστώσεις της παρούσης.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα να αποσταλεί στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς  Αθηνών για ενημέρωση.


Οι Ειδικοί Επιθεωρητές του Γ.Ε.Δ.Δ.